26° Parçalı az bulutlu

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

İş İlanı Kariyer - 9 Ocak 2023 12:29 A A

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

09.01.2023

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
 

Fakülte/ Yüksekokul+A2:F6Bölüm/Program
/ Anabilim Dalı
Kadro UnvanıKadro SayısıNitelikBaşvuru Değerlendirme ve Sınav TakvimiALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Eczacılık FakültesiFarmakoloji Ana Bilim DalıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
1Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji doktorası bitirmiş olmak.İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2023
Sözlü – Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:  27.01.2023 Saat:: 13.00-14.00 Sınav Yeri: Mühendislik Binası 2.Kat C – 666
Sonuç Açıklama Tarihi: 31.01.2023
ALES 70
YDS 85
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüAraştırma Görevlisi1Mimarlık lisans mezunu olmak.
Koruma ve Restorasyon Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 01.02.2023, Güzel Sanatlar Binası Ek Bina 7E01, saat 10:00
Sonuç Açıklama Tarihi: 06.02.2023
ALES 70
YDS 50
Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüAraştırma Görevlisi1Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans, Endüstriyel Tasarım Lisans , Endüstri Tasarımı Lisans bölümlerinin birisinden lisans  mezunu olmak.
Endüstriyel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı olmak.
İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 27.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 02.02.2023, Güzel Sanatlar Binası Ek Bina 7E01, Saat 10:00
Sonuç Açıklama Tarihi: 08.02.2023
ALES 70
YDS 50
Fen – Edebiyat FakültesiFelsefe BölümüAraştırma Görevlisi1İngilizce eğitim yapan bir Felsefe bölümünden mezun olmak ve yine İngilizce eğitim yapan bir felsefe bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 24.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 26.01.2023 Perşembe Felsefe Bölümü Başkanlığı Saat: 10:00
Sonuç Açıklama Tarihi:  30.01.2023
ALES 70
YDS 50
Fen – Edebiyat FakültesiFizik BölümüAraştırma Görevlisi1Fizik Mühendisliği veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Lisans Programlarından mezun olmak veya Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği Lisans Programlarından mezun ve Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 27.01.2023  10:00 Mühendislik Binası 3E05
Sonuç Açıklama Tarihi: 02.02.2023
ALES 70
YDS 50
Fen – Edebiyat FakültesiRus Dili ve Edebiyatı BölümüAraştırma Görevlisi1Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak,
Rus Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim tezli yüksek lisans veya doktora programlarından birinde kayıtlı olmak.
İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 02.02.2023 Saat 10.00 – 12:00 Hukuk – İBBF Binası Z 10-A
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.02.2023
ALES 70
YDS 50
(Rusça)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliği BölümüAraştırma Görevlisi1Turizm / İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Yüksekokullarının Turizm, İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya diğer lisans programlarından (İşletme, Turizm, Gastronomi, Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği vb.) mezun olmak ve ilgili alanda (Turizm, İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği vb) tezli yüksek lisans yapıyor olmak.İlan Tarihi: 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 30.01.2023 Hukuk – İİBF Binası 112 Nol’u Derslik Saat: 11:00
Sonuç Açıklama Tarihi: 31.01.2023
ALES 70
YDS 50

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiÖn değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi Önemli Notlar:
a)Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  birime  ulaşması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b)Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

İş İlanı Kariyer - 12:29 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.