27° Parçalı bulutlu

URGE Projesi kapsamında proje uzmanları alınacaktır

İş İlanı Kariyer - 22 Mayıs 2023 10:00 A A

URGE Projesi kapsamında proje uzmanları alınacaktır

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Şehir

AFYONKARAHİSAR

Semt-Mahalle

Merkez

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Son başvuru Tarihi

02.06.2023

Eleman Sayısı

2

Aranılan Nitelik ve Unvan

Proje Uzmanı

Başvuru Süresi

23.05.2023 – 02.06.2023 tarihleri arasında

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) PERSONEL ALIM İLANI

İlan Detayı: 2010/8 “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yürütülen “Afyon Mermeri Dünyanın Her Yerinde (Marble Earth)” projesi için Bakanlıkça belirlenen kriterlerde proje uzmanlığı düzeyinde 2 proje personeli alınacaktır.  Genel Nitelikler: • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. • En az 4 yıllık üniversite mezunu (Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun) • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İngilizce) (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eş değeri yabancı dil belgesine sahip, • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak. • Kamu haklarından mahrum bulunmamak. • Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, • Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak. • Herhangi bir kurum veya kuruluştan emekli olmamak. • MS Office (Word, Excel, PowerPoint vb.) programlarını ileri düzeyde kullanabilmek. • Takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen ve iletişimi kuvvetli olmak. • Diksiyonu düzgün, disiplinli, sorumluluk alabilen, gizlilik kurallarına uygun hareket edebilen olmak. • Organizasyon ve koordinasyon becerisi yüksek. • Tercihen proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip. • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan. • Bağlı bulunduğu yönetici tarafından verilen görev ve sorumlulukları kurum politikalarına uygun olarak gerçekleştirmek. Yukarıda belirtilen kıstas ve özellikleri taşıyan 2 (iki) kişi (erkek/kadın) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda Proje kapsamında istihdam edilecek olup, başvurular alındıktan sonra, kıstaslara uygun adaylar, Kurum tarafından oluşturulan komisyon vasıtası ile yazılı sınav ve sözlü mülakata (Türkçe-İngilizce) alınacaktır.  İş Tanımı: • UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, ATSO ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak. • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek. •  Projelerin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde (Ticaret heyeti, alım heyeti, fuar ziyareti vb. uluslararası organizasyonlarda) etkin rol almak. • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmalar yapmak. • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilikleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı). • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmak ve projenin görev ve sorumluluklarını üstlenmek. • Sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak. Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler: • İş Talep Bilgi Formu (Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası web sayfasında yer alan link üzerinden indirilip doldurulması gerekmektedir.) • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı gibidir yapılmış fotokopisi. • YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eş değer kabul edilen en az C düzeyde yabancı dil (İngilizce) belgesi.  • Nüfus cüzdanı fotokopisi. • Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. • Güncel adli sicil kayıt belgesi. • Güncel özgeçmiş. (cv) • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olduğunu gösterir belge. Yazılı Sınav – Sözlü Mülakat: • Belirlenen tarihte başvuru yapan adaylar Oda Genel Sekreterliğince yazılı sınava ardından sözlü mülakata çağırılacaktır. Yazılı sınav ve sözlü mülakat Oda Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacaktır. • Yazılı ve sözlü sınavlar Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. • Yazılı sınavda yapılacak işle ilgili sorular sorulacak olup bunun üzerinden sınav değerlendirilmesi yapılacaktır. • Sözlü mülakatta adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır. • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapmış olsa dahi iptal edilecektir. • Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğrafları ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. NOT:  • Adaylar iş başvurularını bireysel olarak ya da son başvuru tarihinde ATSO’ya teslim edilecek şekilde kargo-posta yoluyla Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne yapacaktır. • Online başvuru kabul edilmeyecektir. • Başvuru tarihi 23.05.2023 – 02.06.2023 tarihleri arası mesai saatleri (08.30-17.30) içerisidir. 02.06.2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular ya da başvuru için gelen kargo-postalar kabul edilmeyecektir. • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği dosyalar üzerinde yapacağı incelemeden sonra yeterliliği olan adayları belirlediği tarihte yazılı sınav-sözlü mülakata davet edecektir.

İş İlanı Kariyer - 10:00 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.