27° Parçalı bulutlu

Sinop Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 09:09 A A

Sinop Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

SİNOP

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

29.12.2022

Son başvuru Tarihi

12.01.2023

Eleman Sayısı

11

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Öğretim Elemanı Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7-Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 

SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi29/12/2022
Başvuru Başlangıç Tarihi29/12/2022
Son Başvuru Tarihi12/01/2023
Ön Değerlendirme İlan Tarihi19/01/2023
Giriş Sınav Tarihi25/01/2023
Sonuç Açıklama Tarihi01/02/2023
İnternet Adresiwww.sinop.edu.tr

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ADRESLERİ
BİRİM ADIADRESİLETİŞİM BİLGİLERİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesihttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 271 52 85
İlahiyat Fakültesihttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 271 53 23
Spor Bilimleri Fakültesihttps://personelilan.sinop.edu.tr/0368 271 41 55
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesihttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 333 00 14
Yabancı Diller Yüksekokuluhttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 271 55 09
Türkeli Meslek Yüksekokuluhttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 271 55 28
Personel Daire Başkanlığıhttps://personelilan.sinop.edu.tr/0 368 271 57 73

İSTENEN BELGELER
(İstenen belgelerin ilan edilen şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir).
1- Başvuru Dilekçesi. (https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2021/01/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi-2.doc ) web adresinden temin edilebilir. (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir).
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi.
6- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
7- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
8- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
9- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi.
11-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
12-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
13- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine ( https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf ) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
14- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine ( https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf ) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
2- ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir).
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
4- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Başvurular ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Uygulamalı Birimlere Başvuracak Adaylar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaktır.
6- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir).
9-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
10- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir)

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN DETAY
NO
BİRİMBÖLÜMANABİLİM -ANASANAT DALI/ PROGRAMUNVANDERECEADETALESYABANCI DİLARANAN ÖZEL ŞARTLAR
2022/6İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKuran-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)7170 (SÖZ)50İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya dengi Fakülte Lisans Mezunu Olmak. Kuran-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Belgelendirmek Kaydıyla Kuran-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ait Hafızlık Diplomasına Sahip olmak. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Tashih-i Huruf Belgesine Sahip Olmak.
2022/7İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatiAraştırma Görevlisi6170 (SÖZ)85İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Belgelendirmek Kaydıyla Arap Dili ve Belagati Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2022/8Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporAraştırma Görevlisi6170 (SÖZ-
EA- SAY)
50Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Spor Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.
2022/9Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiSpor Sağlık BilimleriAraştırma Görevlisi6170 (SÖZ- EA- SAY)50Antrenörlük Eğitimi Bölümü veya Beden Eğitimi Spor Bölümü Lisans Mezunu Olup, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı veya Beden Eğitimi Spor Anabilim Dallarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2022/10Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiMüzikMüzik BilimleriAraştırma Görevlisi7170 (SÖZ)50Lisans Eğitimini Müzik Alanında Yapmış Olmak. Müzikoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2022/11Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiResimResimAraştırma Görevlisi7170 (SÖZ)50Güzel Sanatlar Fakültesi veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin Resim Bölümünden Lisans Mezunu Olmak ve Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapmış Olmak. İlgili Alanda (Resim) Doktora veya Sanatta Yeterlik Yapıyor Olmak.
2022/12Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiAraştırma Görevlisi7170 (EA)50Sağlık Yönetimi Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı veya Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı veya Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.
2022/13Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriAraştırma Görevlisi6170 (EA)50Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı veya Yönetim Bilimleri Anabilim Dallarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı veya Yönetim Bilimleri Anabilim Dallarından Birinde Doktora Yapıyor Olmak.
2022/14Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı Diller (İngilizce)Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5170 (SÖZ- EA- SAY)85Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Bu Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2022/15Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı Diller (Arapça)Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5170 (SÖZ- EA- SAY)85Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği, İlahiyat, İslami İlimler veya Eşdeğeri Olan Fakültelerden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Arap Dili Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2022/16Türkeli Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
5170 (SÖZ- EA)Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmet Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
İş İlanı Kariyer - 09:09 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.