26° Parçalı az bulutlu

Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 14:09 A A

Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

SİİRT

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
4- Adayların Transkriplerinin Ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
5- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda İlgili Yönetmeliğin 6. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri uygulanır.

B-) ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır
 Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisas derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

 Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.
 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak gerekir.  Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

C-) SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi: 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023 (Mesai Bitimi) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 17.01.2023 Giriş Sınavı Tarihi: 20.01.2023
Giriş Sınav Saati: 14:00
Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23.01.2023 Başvuru Yeri: İlgili Birimler
Sonuçların İlan Edileceği İnternet  Adresi: www.siirt.edu.tr.

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN
NO
BİRİMBÖLÜM ANABİLİM / PROGRAMUNVANDERECEYAB. DİLALESAÇIKLAMA
2022-1Eğitim Fak.Temel Eğitim / Sınıf EğitimiAraş. Gör.65070Sınıf Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, Sınıf Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
2022-2Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAraş. Gör.65070Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitin Bilimleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak
2022-3Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri/Eğitim YönetimiAraş. Gör.65070Eğitim Yönetimi veya İngilizce Eğitimi alanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-4Mühendislik Fak.Bilgisayar Mühendisliği /
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Araş. Gör.45070Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu
olup, aynı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-5BESYOAntrenörlük Eğitimi / Spor Sağlık BilimleriAraş. Gör.45070Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor bölmü lisans mezunu olup, bu alanların birinde
doktora yapıyor olmak.
2022-6RektörlükUzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezinde Görev Yapmak ÜzereÖğretim Görevlisi (Uygulamali Birim)55070Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Temel Bilgi Teknolojileri veya Uzaktan Eğitim Sürecinde, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
sertifikasına sahip olmak.
2022-7Kurtalan MYOUlaştırma Hizmetleri / PostacılıkÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)570Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans mezunu olup, bu alanların
birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022-8Fen Edebiyat Fak.Coğrafya / Bölgesel CoğrafyaAraş. Gör.45070Coğrafya bölümü lisans mezunu olup, Bölgesel Coğrafya alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
2022-9Fen Edebiyat
Fak.
Sosyoloji/Uygulamalı
Sosyoloji
Araş. Gör45070Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, aynı alanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022-10Yabancı Diller YOYabancı Diller / Yabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)48570İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Eğitimi bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
2022-11Yabancı Diller YOYabancı Diller / Yabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)48570İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, Çeviri Bilim veya İngiliz Dili Bilimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış
olmak
2022-12Sosyal Bilimler MYOYönetim ve Organizasyon / Yerel YönetimlerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)570Yerel Yönetimler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans sonrası Yerel Yönetimler
alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
2022-13Sosyal Bilimler MYOYönetim ve Organizasyon / İşletme YönetimiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)170İşletme veya iktisat bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında lisans sonrası işletme yönetimi alanında en az beş (5) yıl akademik
deneyime sahip olmak.
2022-14Teknik Bilimler MYOGıda İşleme / Gıda TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)570Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası alanında en az Üç (3) yıl deneyime sahip
olmak.
2022-15Veterinerlik Fak.Klinik Bilimler / Veterinerlik İç HastalıklarıAraş. Gör.55070Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup Veteriner İç Hastaliklari alanında doktora yapıyor olmak
2022-16Veterinerlik Fak.Klinik Öncesi Bilimler /
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi
Araş. Gör.45070Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Veterinerlik
Farmakolojisi ve Toksikolojisi alanında doktora yapıyor olmak
2022-17Veterinerlik Fak.Zootekni ve Hayvan Besleme
/ Hayvan Besl. ve Besl. Hast.
Araş. Gör.45070Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapıyor olmak
2022-18Veterinerlik
Fak.
Klinik Bilimler/Dölerme ve
Suni Tohumlama
Araş. Gör55070Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda
doktora yapıyor olmak.
2022-19Sağlik Hizmetleri MYOTibbi Hizmetler ve Teknikler / İlk ve Acil YardımÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)570Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası
acil servis alanında en az Üç (3) yıl deneyim sahibi olmak.
2022-20İlahiyat Fak.Felsefe ve Din Bilimleri/Din BilimleriAraş. Gör65070İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup, Dinler Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2022-21İlahiyat Fak.İslam Tarihi ve Sanatları/Türk
İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları
Araş. Gör55070İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup,
Türk İslam Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2022-22Turizm ve Otelcilik YOGastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Araş. Gör45070Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvurdukları Bölüm/Anbilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Form (https://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)
2- Özgeçmiş
3- Merkezi sınav (ALES) belgesi çıktısı
4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
7- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
8- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
10- Adli sicil kaydı.
11- Lisans transkripti Onaylı Sureti

F-) DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta’daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
2-  Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Aslı  veya  Resmi  kurumlarca  onaylanmış  sureti  istenilen  belgelerin  onaysız  bir  belge  olması  durumunda  adaylar  değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin
başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik  olduğunun
tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

G) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek   yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki
öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İş İlanı Kariyer - 14:09 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.