26° Parçalı az bulutlu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 18:50 A A

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

RİZE

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Eleman Sayısı

19

Başvuru Süresi

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler
Profesörler İçin

– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet Taşınır Bellek

Doçentler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
– Başvuru Formu, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından veya e-devletten alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)
* Onaylı istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da edevletten alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, tamamı yabancı dille eğitim yapan bölüm/programlarda ilgili dilden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar
– Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
– Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Yeri
– Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Postadan kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.
İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 7.maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİZOOLOJİ ANABİLİM
DALI
PROFESÖR11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, istilacı sivrisinek ve tarım zararlısı türler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYABİYOKİMYA ANABİLİM
DALI
PROFESÖR11Doçentliğini Kimya alanında almış olup, endüstriyel ve klinik öneme sahip enzimler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup, kütle betonlarında ağırlıklı olgunluk yöntemi üzerine çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALIDOÇENT11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, beslenmeye dayalı akrilamid maruziyeti ve sağlık riski konusunda çalışma yapmış olmak.
ARDEŞEN MESLEK
YÜKSEKOKULU
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİTURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya İşletme alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve otel işletmelerinde iş
talepleri üzerinde çalışma yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, geometride algısal süreçler ve istatistik öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIDİL BİLİMİ ANABİLİM
DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve çağdaş ingiliz romanı üzerine çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM HUKUKU ANABİLİM DALIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda doktora yapmış olmak ve islam borçlar hukuku alanında çalışması
bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMETİCARET HUKUKU ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12İşletme veya Hukuk lisans mezunu olup, lisansüstü öğrenimini Hukuk alanında yapmış olmak ve e-Ticaret konusunda çalışması bulunmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Beden Eğitimi ve Spor veya Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, en az 3. Kademe Badminton Antrenorluk Belgesine sahip olmak ve badminton alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (NEFROLOJİ BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (HEMATOLOJİ BİLİM
DALI )
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (YOĞUN BAKIM BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI (GERİATRİ BİLİM DALI)
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
(TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERMATOLOJİ ANABİLİM DALIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
İş İlanı Kariyer - 18:50 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.