26° Parçalı az bulutlu

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İş İlanı Kariyer - 8 Mayıs 2023 10:37 A A

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

Şehir

TUNCELİ

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

08.05.2023

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 08.05.2023 Son Başvuru Tarihi : 23.05.2023Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör Kadroları İçin Gerekli Belgeler 1- Profesör adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtilen dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora -e-Devlet Çıktıları kabul edilir.) ve doçentlik belgesi (yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliği onaylanmış olması), çalışanların ( önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 5 (beş) nüshasını da jürilere gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler 1- Doçent adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora – e-Devlet çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler 1- Doktor Öğretim Üyesi adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) 4 nüsha olarak ilan edilen kadronun bulunduğu Fakülte yada Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. USB Bellek İçerikleri: – Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali. – Özgeçmiş ve eserler listesi – Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri. – Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği. – Diplomaların taratılmış hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi) – Bilimsel çalışmalar. – İlan metni Notlar: 1- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 2- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 4- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 5- Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir. Başvuru Adresi ve İletişim: Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ Tel : 0428 213 1794  

BİRİM ADIA.B.D. / PR.UNVANKADRO ADEDİKADRO DERECESİİLAN ŞARTI
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim DalıProfesör11İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Yapıların Deprem Davranışları üzerine çalışmaları olmak.
Tunceli Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr.Profesör11Kimya alanında doçent unvanı almış olup, Komplekslerin Antioksidan Özellikleri ve Enzim İnhibisyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tunceli Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr.Doçent13Kimya alanında doçent unvanı almış olup, Polimer Kimyası ve Elektriksel Özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektrik Makineleri Anabilim DalıDoçent12Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Elektrik Makineleri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektrik Tesisleri Anabilim DalıDoçent12Elektrik -Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Güç Kalitesi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği Bölümü/Yöneylem Araştırma Anabilim DalıDoçent12Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Lojistik ve Risk Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Mekanik Anabilim DalıDoçent12İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Çelik Yapılar ve Yapı Dinamiği konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim DalıDoçent13İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Geopolimer Harçlar konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü/Mekanik Anabilim DalıDoçent13Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Polimer Matrisli Kompozit Malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
Pertek Sakine Genç Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon Bölümü/Yerel Yönetimler Pr.Doçent11Yönetim ve Organizasyon Eğitimi veya Eğitim Yönetimi alanında doçent unvanı almış olup, Yerel Yönetimlerin Eğitim Örgütleri İlişkisini çalışmış olmak.
Tunceli Meslek YüksekokuluTunceli Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü/Makine Pr.Doçent13Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Biyomalzeme ve Optoelektronik konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü/ Restorasyon Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi15Doktorasını Mimarlık, Yapı Bilgisi alanında yapmış olup, Faz Değiştiren Malzemeler konusunda çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGrafik Sanatlar Bölümü/ Grafik Sanatlar Anasanat DalıDoktor Öğretim Üyesi14Grafik alanında Doktora/Sanatta Yeterliliğini tamamlamış olup, Kitap ve Gazete Tasarımı konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü/ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi14İktisat alanında doktora yapmış olup, Finansal Okur Yazarlık konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiCoğrafya Bölümü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında yapmış olup, Çok Kültürlülük ve Siyasi Coğrafya konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Hidrolik Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Doktorasını Hidrolik veya Çevre Teknolojileri alanında yapmış olup, Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Hidrolik Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Doktorasını Hidrolik veya Çevre Mühendisliği alanında yapmış olup, Atıksuların Arıtımı ve Çevresel Etkilerinin İzlenmesi konusunda çalışması olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü/Geoteknik Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi13Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olup, Yer Hareketi Tahmin Modelleri üzerine çalışması olmak.
İş İlanı Kariyer - 10:37 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.