32° Açık

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İş İlanı Kariyer - 12 Ocak 2024 14:27 A A

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

KAHRAMANMARAŞ

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden;

1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile diğer ek belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) 2-    Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler: a)    Dilekçe (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar adresindeki öğretim elemanlarına ait olan dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak (pdf formatında) tekrar sisteme yüklenecektir.) b)    Özgeçmiş c)    Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek) a)    Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri – Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek adaydestek@istiklal.edu.tr mail adresinden personel ilan sorumlusu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.) d)    Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri) e)    ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge) f)    Yabancı Dil Belgesi g)    Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge) h)    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı) i)    Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek. Hizmet belgesi olarak prim ve sigortalı gün sayısını gösteren belge kabul edilmeyecektir.) j)    Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş) k)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi l)    Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri) m) Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş.Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için) 3-    Önemli Notlar: a)    Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/adresine yüklenmesi gerekmektedir. b)    Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir c)    Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. d)    Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir. e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. f)  ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.) g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL,KPDS,ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. h)    Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. i)    Üniversite web sayfasından https://www.istiklal.edu.tr/ ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. j)    İlanımıza, ön değerlendirme ve sınav sonuçlarına https://www.istiklal.edu.tr adresinden ulaşılabilir. k)   Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

l)    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMÜANA BİLİM DALI / PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DERECEKADRO SAYISIALESYABANCI DİLAÇIKLAMALAR
311223-1RektörlükÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5170 SÖZ50Türk Dili bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Kitabı hazırlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 7 yıl ders vermiş olmak.
311223-2Türkoğlu Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonLojistikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5170 EAMuafLojistik veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak, yeşil lojistik ve uluslararası ticaret alanlarında çalışmaları olmak.
311223-3Türkoğlu Meslek YüksekokuluTekstil, Giyim, Ayakkabı ve DeriTekstil TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5370 SAYMuafTekstil Mühendisliği lisans mezunu olup, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tekstil Teknolojisi alanında çalışmaları olmak veya deneyime sahip olmak.
311223-4Türkoğlu Meslek YüksekokuluKimyasal ve Kimyasal İşleme TeknolojileriKimya TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5370 SAYMuafKimya veya Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup, Kimya, Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kimya Teknolojisi alanında çalışmaları olmak veya deneyime sahip olmak.
311223-5Türkoğlu Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Kalite Kontrolü ve AnaliziÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5370 SAYMuafGıda Mühendisliği lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Temel gıda analizleri, gıda kalite kontrolü ve gıda ile ilgili mevzuatlar konusunda çalışmaları olmak veya deneyime sahip olmak.
311223-6Türkoğlu Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)4370 SAYMuafGıda Mühendisliği lisans mezunu olup Gıda Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gıda Teknolojisi alanında çalışmaları olmak veya deneyime sahip olmak.
311223-7Türkoğlu Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiAlternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)4370 SAYMuafEnerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans bölümlerinden birinden mezunu olup, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Enerji, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları, Enerji Kaynakları ve Yönetimi veya Enerji Bilim ve Teknoloji anabilim dallarının her hangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi alanında çalışmaları olmak veya deneyime sahip olmak.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır. Öğretim Elemanı Sınav Takvimi: Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. İlan Başvuru Tarihi           : 31.12.2023 Son Başvuru Tarihi           : 15.01.2024 Ön Değerlendirme Tarihi : 23.01.2024 Sınav Giriş Tarihi             : 26.01.2024 Sonuç Açıklama Tarihi     : 01.02.2024

İş İlanı Kariyer - 14:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Haziran 2024 SALI
31°
 • ÇAR 29.0°
 • PER 29.4°
 • CUM 30.8°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.