27° Parçalı bulutlu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 9 Şubat 2023 12:00 A A

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

08.02.2023

Son başvuru Tarihi

22.02.2023

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden
 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
a) Ağ Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 10.000 kullanıcılı, en az 500 kenar switch ve en az 5 Omurga switch barındıran, birden fazla WAN bağlantısı olan bilgisayar ağında ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.
ii. Yönlendiriciler, Ağ Anahtarları, Erişim Noktaları (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olup, en az 200 adet Erişim Noktası, en az 2 adet Erişim Noktası Kontrol Cihazının bulunduğu bilgisayar ağı içerisinde tecrübe sahibi olmak,
iii. Hp Procurve, HPE, Huawei, Alcatel, Extreme, Cisco, 3COM, Dell, Arista gibi en az 4 (dört) farklı üreticinin ağ ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
iv. En az 4 (dört) farklı üreticinin ağ ürünlerinin bulunduğu bilgisayar ağı içerisinde ağ mimarileri tasarımını, planlamasını ve entegrasyonunu yapabilecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
v. SAN Anahtarı, Yönlendirici, Ağ Anahtarı, Firewall, Yük Dengeleyici gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,
vi. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olup, yapılan analiz ışığında hazırlanan network izleme ve güvenlik raporunda görülen zafiyetlerin ortadan kaldırılması için de gerekli planı hazırlayacak bilgiye ve tecrübeye sahip olmak,
vii. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
viii. Geniş alan ağları (WAN) arasında Dinamik Yönlendirme Protokellerinin kullanıldığı büyük ölçekli bir ağ içerisinde tecrübe sahibi olmak,
ix. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
x. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, network penetrasyon testi yapabilmek, CEH (Certified Ethical Hacker) eğitimi aldığını belgelemek,
xi. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, IPSEC VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
xii. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
xiii. IP Telefon, IP Santral ve VOIP konularında bilgi ve tecrübe sahibi olup, en az 2000 adet IP telefon ve en az 4 adet IP Santral barındıran bilgisayar ağı içerisinde tecrübe sahibi olmak,
xiv. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında ve veri merkezi taşınması ve network tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
xv. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,
xvi. Ağ ürünleri hakkında teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
xvii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
xviii. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
xix. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

Tercihen;
i. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak,
ii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
iii. CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

b) Sistem Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 10.000 (on bin) iç veya 40.000 (kırk bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Linux ve MS Windows işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak hepsinde en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.
ii. Çok sunuculu (en az 40 fiziksel sunucu ya da en az 300 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yürütmüş olmak.
iii. MS Windows Server ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olup, bu işletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, başarım arttırma, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
iv. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 3 adet açık kaynak kodlu projenin uygulayıcısı olmak.
v. Uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olup, Yük Dengeleme Sistemi arkasında konumlandırılan aynı işi yapan çok sayıdaki uygulama sunucularının mimari tasarımını yapabilmek, uygulamaların micro servis üzerinden hizmet verebilmesi için gerekli bilgiye sahip olmak ve en az bir projede micro servis uygulaması yapmış olmak,
vi. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2 Geniş alan ağı (WAN) üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Server işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade, bakım ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olup, iç ve dış yedekli DNS hizmeti, yedekli mimaride merkezi ve/veya lokal olarak birden fazla DHCP hizmetinin sağlanmasında bilgi sahibi olmak,
vii. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).
viii. Microsoft Azure Active Directory ve Google Workspace for Education platformlarında en az 30.000 kullanıcı hesabı yönetmiş olup, Bulut güvenliği konusunda en az 1 uygulamanın yönetimini yapmış olmak,
ix. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak, Vmware eğitimi aldığını belgelemek,
x. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek, yönetebilmek ve felaket kurtarma ve/veya iş sürekliliğini sağlayabilmek adına 2 farklı veri depolama cihazının birbirleriyle LUN/Datastore senkron replikasyonu için gerekli bilgiye sahip olmak,
xi. Açık kaynak kodlu e-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.
xii. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve uygulamış olmak.
xiii. Geniş alan ağları (WAN) hakkında bilgi sahibi olup, WAN yapısı üzerinden sistem yedekleme ve iş sürekliliği tasarımını ve uygulamasını yapmış olmak,
xiv. IP telefon ve IP santral kurulumu, işletilmesi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IP Telefon ve/veya IP Santral eğitimi aldığını belgelemek,
xv. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
xvi. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi gibi Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak, en az 2 farklı üreticinin Güvenlik Duvarı cihazının yönetimi gerçekleştirmiş olmak ve enaz 1 üreticinin Güvenlik Duvarı eğitimini aldığını belgelemek,
xvii. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 5651 sayılı Kanun gereği log’ların toplanıp zaman damgası ile saklanmasını sağlayan sistem üzerinde bilgi sahibi olmak,
xviii. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi sahibi olup, merkezi antivirüs yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
xix. PowerShell, Bash, Shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak.
xx. Sistem ve Güvenlik alt yapı ürünleri hakkında teknik şartname hazırlama ve alım süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
xxi. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
xxii. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
xxiii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Tercihen;
i. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak.
ii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.
iii. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.
iv. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
v. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak.
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak.
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak.
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak.
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak.
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak.
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

Tercihen;
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak.
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak.
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.

d) Ağ Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 2000 kullanıcılı, en az 300 switch barındıran bir bilgisayar ağında ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
ii. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
iii. Yönlendiriciler, Ağ Anahtarları, Erişim Noktaları (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
iv. Hp Procurve, HPE, Huawei, Alcatel, Extreme, Cisco gibi en az 2 (iki) üreticinin ağ ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v. SAN Anahtarı, Yönlendirici, Ağ Anahtarı, Firewall, Yük Dengeleyici gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.
vi. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
vii. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
viii. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
ix. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
x. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşta IEEE 802.1x projesine dahil olmak.
xi. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
xii. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi yapabilmek,
xiii. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, IPSEC VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
xiv. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
xv. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında ve veri merkezi taşınması ve network tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
xvi. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,
xvii. Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak,
xviii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
xix. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
xx. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

Tercihen;
i. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak,
ii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
iii. CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

e) Sistem Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2.000 (iki bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde UNIX, Linux, MS Windows işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak hepsinde veya herhangi birisinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.
ii. Linux yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek.
iii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 200 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yürütmüş olmak.
iv. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemlerini yönetebilmek.
v. İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, başarım arttırma, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
vi. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir adet açık kaynak kodlu projeye dahil olmak.
vii. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Server işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade, bakım ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
viii. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).
ix. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
x. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek.
xi. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.
xii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.
xiii. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve uygulamış olmak.
xiv. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
xv. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi gibi Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
xvi. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak.
xvii. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
xviii. PowerShell, Bash, Shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak.
xix. Uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
xx. Teknik şartname hazırlama ve alım süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
xxi. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

Tercihen;
i. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak.
ii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.
iii. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.
iv. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
v. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 08 / 02 / 2023 – 22 / 02 / 2023 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 22 / 02 / 2023 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 / 02 / 2023
Başvuru Bitiş Tarihi: 22 / 02 / 2023
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 23 / 02 / 2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
Ağ Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler
Sistem Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 27/ 02 / 2023 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav
tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V-DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VII-SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

İş İlanı Kariyer - 12:00 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.