27° Parçalı bulutlu

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

İş İlanı Kariyer - 2 Mayıs 2023 09:56 A A

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.04.2023

Son başvuru Tarihi

14.05.2023

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır. 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik  belgesi),  İstanbul  Arel  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Değerlendirme  Ölçütleri  Puanlandırma  Tablosu  (her  sayfa  ıslak  imzalı  son  sayfa  isim  soy  isim)  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 6 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik)  İstanbul  Arel  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Değerlendirme Ölçütleri  Puanlandırma Tablosu ile bilimsel  çalışma ve  yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir)  nüshasını  basılı  ve ıslak imzalı  olarak,  jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir. Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  başvuru  dilekçelerine  (ıslak  imzalı)  (kadronun  ilan  edildiği  fakülte/yüksekokula  hitaben yazılacaktır),  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek lisans,  doktora), İstanbul  Arel  Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri  Puanlandırma Tablosu ile bilimsel  çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir)  nüshasını basılı  ve ıslak imzalı  olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe,  özgeçmiş,  yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; – Başvurdukları bölüm adı,  ilan  tarihi,  yazışma  adreslerini  ve  telefon  numaralarını  belirten  dilekçe,  (Dilekçeler  başvuru  yapılan  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne  hitaben  yazılacaktır)  –  Özgeçmiş,  (YÖK  Formatında)  –  ALES  belgesi  ilgili  puan  türünden  70  puan,  –  Araştırma  Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan,  – Onaylı  lisans,  yüksek lisans  diplomalar,  e-devlet  mezun belgesi  ve varsa doktora öğrenci  belgeleri,  – Onaylı  lisans  Transkripti,  – Nüfus  cüzdanı fotokopisi, – 1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi  – Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru Yapılacak Birim:YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisiİrtibat Telefon Numaraları0850 850 27 35-1614
Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:
İlan Başlama Tarihi:30.04.2023
Son Başvuru Tarihi :14.05.2023
Ön Değerlendirme İlan Tarihi:17.05.2023
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):18 Mayıs 2023 14:00
Sonuç Açıklama Tarihi :22.05.2023
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi:www.arel.edu.tr
ÖNEMLİ NOTLAR -Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://www.istanbularel.edu.tr/akademik-yayin-puan-tablosu/  link  adresinden  “”İstanbul  Arel  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu””nu doldurmaları gerekmektedir.” -Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. -Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

ÖNEMLİ NOTLAR -Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://www.istanbularel.edu.tr/akademik-yayin-puan-tablosu/  link  adresinden  “”İstanbul  Arel  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu””nu doldurmaları gerekmektedir.” -Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. -Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.  

FAKÜLTEBÖLÜMKADRO UNVANIASGARİ ÖLÇÜTLER İLGİLİ ABD/ UZMANLIK ALANIARANAN NİTELİKLER
ProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiÖğretim GörevlisiAraştırma Görevlisi
Fen Edebiyat FakültesiMütercim Tercümanlık1Doktorasını Çeviri Bilim, Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği alanlarının birinde yapmış olmak. İngilizce yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
Psikoloji1Psikoloji Lisans mezunu olmak, Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İletişim FakültesiGörsel İletişim Tasarımı1Sanatta Yeterlilik derecesini Grafik Tasarımı alanından, doçentliğini ise Tasarım alanından almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Hemşirelik1Hemşirelik Doktora (Psikiyatri Hemşireliği) Programını bitirmiş olmak.
1Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programını bitirmiş olmak.
Çocuk Gelişimi1Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Sağlığı yada Özel Eğitim alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakütlesiYönetim Bilişim Sistemleri1“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Bilişim”, “Bilgisayar Bilimleri”, alanlarından lisans mezun olmak ve ilgili alanlarda doktora yapmış olmak.
1“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Bilişim”, “Bilgisayar Bilimleri”, Endüstri Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarından mezun olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak .
Mühendislik- Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği Türkçe1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden doçentliğini almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknoloji Tasarımı, Yazılım Mühendisliği, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak İngilizce Yabancı Dil puanından en az 50 almış olmak.
Elektrik -Elektronik Mühendisliği İngilizce1Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliğinden lisans mezunu olmak, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 50 almış olmak.
Endüstri Mühendisliği İngilizce1Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 85 almış olmak.
1Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. İngilizce Yabancı Dil puanından en az 50 almış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği1Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamış olmak.
Mühendislik- Mimarlık FakültesiMimarlık1Mimarlık Bölümünden lisans mezunu olmak ve Şehir ve Bölge Planlama alanında doktorasını tamamlamış olmak.
1Şehircilik Anabilim Dalından doçentliğini almış olmak.
İç Mimarlık1İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluAğız ve Diş Sağlığı Programı1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. (ALES Puan Türü Sayısal: 70)
Diş Protez Teknolojisi Programı1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. (ALES Puan Türü Sayısal : 70)
Elektronik Teknolojisi Programı1Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (ALES Puan Türü Sayısal : 70)
Uçak Teknolojisi Programı1Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup Havacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak (ALES Puan Türü Sayısal : 70)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı1Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (ALES Puan Türü Sayısal : 70)
Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım Programı1Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri veya Afet Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak (ALES Puan Türü Sayısal : 70)
Optisyenlik Programı1Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Optisyenlik alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak (ALES Puan Türü Sayısal: 70)
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı1İnsan Kaynakları Yönetimi lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahibi olmak (ALES Puan Türü EA : 70)
Tıp FakültesiFizyoloji Anabilim Dalı1Fizyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık veya Doktora almış olmak
Anatomi Anabilim Dalı1Doçentliğini Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak
1Doktorasını veya Uzmanlığını Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak
Farmakoloji Anabilim Dalı1Doçentliğini Farmakoloji alanında almış olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı1Tıpta uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak. Mikrocerrahi eğitimi bulunmak. Meme, sinir rekonstrüksiyonu ve burun estetiği konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDeri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı1Tıpta uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında almış olmak. Selim tümörler alanında deneyimli olmak.
Kulak Burun Boğaz Hastalıklar Anabilim Dalı1Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Baş-boyun kanserleri ve paranazal sinüs hastalıklarında çalışmaları olmak.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı1Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Adenotonsiller patolojiler ve derin boyun enfeksiyonlarında çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı1Tıpta uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Yenidoğan canlandırma ve ileri yaşam desteği eğitimi almış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı1Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Cinsel terapi, psikoterapi ve metakognitif terapi eğitimi almış olmak.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı1Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Karaciğer yağlanması, pankreas ekzokrin yetmezliği ve siroz hastalığı konularında çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı1Tıpta uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak. Genital estetik ve fonksiyonel tıp eğitimi almış olmak.

 

İş İlanı Kariyer - 09:56 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.