35° Açık

Altınözü Yerel Eylem Grubu Personel Alımı

İş İlanı Kariyer - 11 Ocak 2023 12:07 A A

İşe alım duyurusu ilanen tebliğ

İLAN BİLGİLERİ

İlan SahibiALTINÖZÜ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

ŞehirHATAY

Semt-MahalleAltınözü

İlan TürüPERSONEL ALIMI

ALTINÖZÜ YEREL EYLEM GRUBU
İŞE ALIM İLANI

Altınözü Yerel Eylem Grubu (YEG) Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere, aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır. Sınav “mülakat” usulü ile olacaktır.
Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri
a) T.C Vatandaşı olmak
b) 65 yaşından küçük olmak
c) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
f) Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
1. Uzman Pozisyonu
1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon, yürütme, koordinasyon, dokümantasyon, ödeme talep belgelerinin hazırlanması ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve Sözleşme Makamı ve diğer ilgililer ile koordinasyonu yürütmek üzere ‘Uzman’ personel istihdam edilecektir.
1.2 Uygunluk Kriterleri:
a) Üniversitelerin asgari 2 yıllık meslek yüksekokullarından veya 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren usulüne uygun onaylı yazı/belge).
1.3 Sıralama Kriterleri
Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır
a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Yönetimi gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi).
b) Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin derneğimiz Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı).
c) Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
d) Adayın en az 1 yıldır YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması.
e) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler.
Not: (Adayların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriterin her biri 15’er puan, (e) kriteri 40 puan üzerinden puanlanacaktır.
2. Başvuru Süreci
Başvuruların en geç 25/01/2023 saat 17.00’ye kadar, şahsen elden doğrudan bu ilanda belirtilen Dernek Adresine yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu, aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyon için gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunanlar arasından yukarıda belirtilen Genel uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Mülakata girmeye hak kazanan adayların sınava davetleri, sınav yeri ve tarihi adayların başvuru formlarında belirttikleri e-posta adreslerine e-posta bildirim yoluyla yapılacaktır. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular ayrıca Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, başkaca herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav sonucu yerel yayın yapan bir gazetede yayınlanacaktır. Ayrıca adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.
Kazanan adaydan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:
–    Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
–    İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
–    Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
–    Adli Sicil Kaydı
–    Sağlık Raporu (son 7 gün içinde)
–    Sertifika/Katılım Belgesi
–    Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
–    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgâh İlmühaberi
–    Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.
YEG İletişim Adresi: Altınözü Yerel Eylem Grubu Derneği (Altınözü Belediye Binası) Yenişehir Mah. Atatürk Cad. Kalınsan Mevkii No:1 Altınözü/HATAY
İletişim: Hülya Aydın
Tel: 0535 419 9773
E-Posta: altinozuyeg@gmail.com

İş İlanı Kariyer - 12:07 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Haziran 2024 SALI
35°
 • ÇAR 29.0°
 • PER 29.4°
 • CUM 30.6°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.