27° Parçalı bulutlu

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 23 Mayıs 2023 12:30 A A

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

IĞDIR

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

23.05.2023

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar başvuru formunda başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK – 1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, , yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK – 1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) Başvurular 23.05.2023 – 06.06.2023 Tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire- baskanligi- dokumanlar adresinden temin edilebilir.

S.NO

UNVAN

D

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROG.

AÇIKLAMA

1

Prof. Dr.

1

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet ABD

Aile sosyolojisi ve sosyal hizmet alanlarında çalışmış olmak.

2

Prof. Dr.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Geometri ABD

Rasyonel fonksiyonların dinamiği ve fraktal görüntüleri alanında çalışmış olmak.

3

Prof. Dr.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam ABD

Maturidi ve Mu’tezili Kelam ekolleri alanında çalışmış olmak

4

Prof. Dr.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir ABD

İslam Öncesi Arap Kültürü (Cahiliyye) alanında çalışmış olmak

5

Prof. Dr.

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi ABD

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Transhümanizm, Posthümanizm, Metaverse ve Çevre alanlarında çalışmalar yapmış olmak

6

Prof. Dr.

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Entomoloji ABD

Bitki Koruma alanında doçentliğini almış olmak. Tarla bitkileri zararlıları ve böcek sistematiği alanlarında çalışmış olmak

7

Doç.

2

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog.

Kimya alanında doçent unvanını almış olmak. Hastalıkların tedavisinde moleküllerin tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak

8

Doç.

1

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme Bölümü

Gümrük İşletme ABD

Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. TMS/TFRS, muhasebe denetimi ve adli muhasebe alanlarında çalışmış olmak.

9

Doç.

3

Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

Yemler ve Hayvan Besleme ABD

Zootekni alanında doçent unvanını almış olmak. Kanatlı hayvan beslenmesi ve yem teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

10

Doç.

1

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Seracılık Prog.

Biyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Nanopartiküllerin bitki fizyolojisi üzerine etkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

11

Doç.

3

İİBF

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi ABD

Yönetim ve strateji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Ulaştırma ve Lojistik yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

12

Dr. Öğr. Üyesi

5

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanda çalışmış olmak.

13

Dr. Öğr. Üyesi

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak veya ilgili alanında çalışmış olmak.

14

Dr. Öğr. Üyesi

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti ABD

Ordotonti alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak. Debonding alanında çalışmış olmak.

15

Dr. Öğr. Üyesi

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzikoloji Bölümü

Müzikoloji ABD

Müzik Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Piyano çalgısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16

Dr. Öğr. Üyesi

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku ABD

İlahiyat lisans mezunu olmak. İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak

17

Dr. Öğr. Üyesi

5

İİBF

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi ABD

Yönetim ve strateji/İktisat alanında doktora yapmış olmak. Dış ticaret ve stratejik ticaret politikası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl e-ticaret ve dış ticaret derslerini vermiş olmak.

18

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri ABD

Bilgisayar/yazılım mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

19

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği ABD

Bilgisayar/yazılım mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

[ilan.gov.tr]

İş İlanı Kariyer - 12:30 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.