27° Parçalı bulutlu

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 3 Ocak 2023 00:07 A A

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

HAKKARİ

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

28.12.2022

 

A)        ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a)         657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b)         Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c)         Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1)         Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
2)         Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
3)         Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4)         Söz konusu kadrolara başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecektir. Eksik, onaysız belgeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5)         Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

BİRİM/BÖLÜM/
ABD/PROGRAM

KADRO
ADEDİ

DERECE

UNVAN

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Fizik Alanında Almış Olmak. MnS Yarıiletken İnce Filimler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Eğitim Bilimleri- Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Almış Olmak. Öğretmen Eğitimi, Çocuk Öyküleri, Uzaktan Eğitim, İpuçları ve Öğrenme Konusunda Çalışmalar Yapmış
Olmak.

Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim
Dalı

1

2

Doçent

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı Alanında Almış Olmak. Toplumcu Gerçekçilik, Tiyatro ve Mizah Alanında Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim
Dalı

1

2

Doçent

Doçentliğini Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Alanında Almış Olmak. Araştırma Kültürü, Değişiklik Huy Kalıbını Kullanma, Yılmazlık, Alturizm ve Bireysel Yenilikçilik Alanlarında Çalışmalar
Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim
Dalı

1

1

Doçent

Doçentliğini İktisat Tarihi Alanında Almış Olmak. Türkiye Tarımında Değişim, Demiryolu Tarihi ve Kent Ekonomisi Alanlarında Çalışmalar
Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Otomotiv Anabilim Dalı

1

2

Doçent

Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Döner Pistonlu Wankel Motor Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmaları
Olmak.

Çölemerik Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Programı

1

1

Doçent

Doçentliğini Fizik Alanında Almış Olmak. Katıhal Fiziği Alanında Yarı İletken Diyotlar Üzerinde Çalışmalar
Yapmış Olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Diyaliz Programı

1

2

Doçent

Doçentliğini Kimya Alanında Almış Olmak. Hidrokarbon Kimyası ve Hesaplamalı Kimya Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü
Mali Hukuk Anabilim Dalı

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Maliye Alanında Yapmış Olmak. Vergi Yargısı, Vergi Planlaması, Ticari Kazanç ve Ücret Gelirleri Üzerine Çalışmalar Yapmış
Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat ABD

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Alanında Yapmış Olmak. Uluslararası Politik Ekonomi Üzerine Çalışmalar
Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Bölümü İktisat Teorisi ABD.

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Yapmış Olmak. Kültürel Çalışmalar, Söylem Analizi ve Medya Üzerine Çalışmalar
Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapmış Olmak. Duygu İfadesi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalar Üzerine Çalışmalar Yapmış
Olmak

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı ABD

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak. İlaç Etkileşimlerinin Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Teknikleri İle Tahmini Üzerine Çalışmalar Yapmış
Olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri
ABD.

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri veya Eğitim Yönetimi ve Denetimi veya Eğitim Programları ve Öğretim Alanında
Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD.

1

4

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapmış Olmak. Ölçme Değişmezliğinin Gizil Sınıf Analizi İle Belirlenmesi
Konusunda Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme ABD.

1

4

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapmış Olmak. Online Değerlendirme
Üzerine Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim
Dalı

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapmış Olmak. Türk Edebiyatında Polisiye Roman Üzerine ve Süreli Yayınlar Üzerine
Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam ve İtikadi İslam
Mezhepleri ABD.

1

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Kelam Alanında Yapmış Olmak. Kelam-Tasavvuf İlişkisi ve Mu’tezile Kelamında Akıl ve Dil İle İlgili Çalışmaları
Bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Bilimleri ABD.

1

4

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Din Sosyolojisi Alanında Yapmış Olmak. Dindarlık, Tüketim, Kadın Hakları ve Feminizm Hakkında Çalışmaları
Bulunmak.

Çölemerik Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı *

1

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yapmış Olmak. Nasturi Olaylarının Naratif Teori Bağlamında Analizi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Yüksekova Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lojistik Programı

1

3

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyoloji Alanında Yapmış Olmak. Çok Kültürlülük, Sosyal Sermaye ve Göç Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Çevre Sağlığı Programı

1

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çevre Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak. Atık Suların Arıtımı, Modellemesi ve Boyarmadde Giderimi Üzerine
Çalışmaları Olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında Yapmış Olmak. Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Metagenom Alanında Çalışmaları Olmak.

B)        ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-         Adayların   657    sayılı    Kanun’un    48.    maddesinin    şartlarını   taşıyor    olmaları
gerekmektedir.
2-         ALES’ten en az 70, Yükseköğretim tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olmak gerekir.
3-         Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-         Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.
5-         Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.
6-         Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
7-         Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1.         Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).
 
2.         Özgeçmiş.
3.         Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).
4.         Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).
5.         Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi.
6.         Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, Yüksek Lisans veya Doktora diploması fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge ya da onaylı diploma fotokopileri kabul edilecektir.)
7.         Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartıyla çıkan ilanlarda öğrenci belgesi.
(e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge kabul edilecektir.)
8.         Lisans transkripti (Aslı veya onaylı örneği).
9.         Nüfus cüzdanı fotokopisi.
10.       Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge
kabul edilecektir.)
11.       Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, özelde SSK veya BAĞ-KUR da çalışmışlığı varsa).
12.       2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş).
BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ
1-         İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
2-         Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİMLERE başvurmaları gerekmektedir.
3-         Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT BİLGİLER

BİRİM/BÖLÜM/
ABD/PROGRAM

KADRO
ADEDİ

DERECE

UNVAN

ALES

YABANCI
DİL

ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı Diller Yüksekokulu

1

6

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

70

85

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dil Bilimi Lisans Mezunu ve Belirtilen Alanların Birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu
Olmak.

* Kadro iptali >>
 

İş İlanı Kariyer - 00:07 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.