26° Parçalı az bulutlu

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 20:44 A A

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Son başvuru Tarihi

13.01.2023

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.
8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
şartlarını sağlamalıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 30.12.2022
Bitiş Tarihi : 13.01.2023

 

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
BİLİM DALIDERECEADETBAŞVURU ŞARTLARI
1PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERORTODONTİ11Doçentliğini  ortodonti  alanında  almış  olmak,  ortodontik  mini  implantlar, dinamik doğal baş konumu ve enürezis nokturna konularında çalışmaları olmak.
2DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYA11Eczacılık fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak, enflamatuvar hastalıklara karşı mPGES-1, sEH, 5-LO ve FLAP inhibitörleri ile bilgisayar destekli ilaç geliştirme alanında çalışmaları
olmak.
3DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYA11Eczacılık fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak, alzheimer hastalığına karşı piridazinon, benzoksazolon ve fitalazinon   türevi   kolinesteraz   ve   beta-agregasyon   inhibitörleri   ile antioksidan etkili ilaç geliştirme alanında çalışmaları olmak.
4DOÇENTFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİGELİŞİM BİYOLOJİSİ11Doçentliğini biyoloji alanından almış olmak, böceklerde üreme, sindirim ve boşaltım   sistemleri   konularında   elektron   mikroskobu   ile   yapılmış
çalışmaları olmak, alanıyla ilgili yurtdışı deneyimine sahip olmak.
5DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİGENEL BİYOLOJİ11Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, ağır metallerin memeli hayvan sistemlerine toksik etkisi ve histopatolojisi konusunda çalışmaları olmak
6DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK11Biyoloji lisans mezunu olmak, doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, bitkilerde  abiyotik  stres  ve  kanser  hücrelerinde  toksisite  konusunda moleküler düzeyde çalışmaları olmak, belgelendirmek kaydı ile moleküler biyoloji laboratuvarlarında çalışma tecrübesine sahip olmak.
7DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİZOOLOJİ11Biyoloji  alanında   lisans,  yüksek  lisans  ve   doktora  mezunu   olmak, cantharidae   ve   chrysomelidae   sistematiği   ve   genitalleri   konusunda çalışmaları    olmak,    tarım    zararlısı    coleopteralerin    sistematiği    ve
taksonomileri konusunda proje deneyimi olmak.
8DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ11Doktorasını eğitim yönetimi ve denetimi alanında yapmış olmak, öğrenme kültürü ve hastanede eğitim konularında çalışmaları olmak.
9DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ11Doktorasını eğitim yönetimi ve denetimi alanında yapmış olmak, eğitim yönetiminde etik ikilemler konusunda çalışmaları olmak.
10DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ11Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak, Türk halk müziği solfeji, nazariyatı ve ses eğitimi alanında çalışmaları olmak.
11DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ11Doktorasını  fen  bilgisi  eğitimi  alanında  yapmış  olmak,  fen  eğitiminde dönüştürücü öğrenme teorisi konusunda çalışmaları olmak.
12DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİARAP DİLİ EĞİTİMİ11Doçentliğini Arap dili eğitimi alanında almış olmak, Arap dili eğitiminde program ve müfredat geliştirme konularında çalışmaları olmak.
13DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİFRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ11Doktorasını Fransız dili eğitimi alanında yapmış olmak, Fransızca yabancı
dil  sınıflarında  çeviri  tekniğinin  kullanılması  ve  yazılı  anlatım  yanlışları konularında çalışmaları olmak.
14DOÇENTMİMARLIK FAKÜLTESİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA11Doçentliğini  şehir  ve  bölge  planlama  alanında  almış  olmak,  kentsel
yenileme  alanlarında  güvenli  kent  planlama  uygulamaları  ve  ulaşım ağlarının kentsel gelişmeye etkisi konularında çalışmaları olmak.
15PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini  endüstri  mühendisliği  alanında  almış  olmak,  montaj  hattı dengeleme ve üretim çizelgeleme konularında çalışmaları olmak.
16PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini  inşaat  mühendisliği  alanında  almış  olmak,  güçlendirilmiş betonarme  kolonların  eksenel  yükler  altındaki  davranışları  konularında çalışmalar yapmış olmak.
17PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, su alma yapıları ve hava girişli çevrinti üzerine çalışmaları olmak.
18DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ11Doktorasını makina mühendisliği alanında yapmış olmak, turbomakinalar ve nanoakışkanlar konularında sayısal ve deneysel çalışmaları olmak.
19DOÇENTTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ11Doçentliğini kimya alanında almış olmak, çözünür epoksit hidrolaz enzimi, üreaz enzimi ve 5-lipoksijenaz aktive edici protein (FLAP) inhibitörlerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
20DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ11Doktorasını  imalat  mühendisliği  alanında  yapmış  olmak,  polimer  esaslı karbon  takviyeli  malzemeler  ve  4  rotorlu  İHA  tasarımı  alanlarında çalışmaları olmak.
21DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ11İnşaat mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, ataletsel  ve  kinematik  kuvvetler  altında  kazık  davranışının  suya  doygun kohezyonsuz   zeminlerde   değerlendirilmesi,   sıvılaşma   potansiyeli   olan zeminlerin standart ve mini koni penetrasyon testi ile incelenmesi, polietilen atık
malzemesi kullanılarak zemin iyileştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
22DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini  metalurji  ve  malzeme  mühendisliği  alanında  almış  olmak, kendini onaran metaller (self-healing metals) ve kendini onaran malzemeler (self-healing materials) konularında çalışmaları olmak.
23PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini otomotiv mühendisliği alanında almış olmak, iyonlaşma akımı, HCCI   motorlar   ve   aktif   süspansiyon   sistemi   kontrolü   konularında çalışmaları olmak.
24PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini otomotiv mühendisliği alanında almış olmak, buji ile ateşlemeli motorlarda  emisyon  kontrol  yöntemleri  ve  stirling  motorları  konularında
çalışmaları olmak.
25DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK
CERRAHİ
11Tıpta uzmanlığını plastik rekonstrüktif  ve estetik cerrahi alanında almış olmak,   sinir   onarımı   ve   rinoplasti   konularında   çalışmaları   olmak, mikrocerrahi alanında deneyim sahibi olmak.
26DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK KARDİYOLOJİ11Çocuk   kardiyolojisi   yandal   uzmanı   olmak,   pulmoner   hipertansiyon konusunda çalışmaları olmak.
27DOÇENTTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK YOĞUN BAKIM11Doçentliğini çocuk yoğun bakım alanında almış olmak, ecmo, sublingual atropin, transvers miyelit, akut nekrotizan ensefalit ve restless sendromu konularında çalışmaları olmak, en az 5 (beş) yıl çocuk yoğun bakım çalışma
deneyimine sahip olmak.
28DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK VE ERGEN RUH
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
11Çocuk  ve  ergen  ruh  sağlığı  ve  hastalıkları  uzmanı  olmak,  psikiyatrik hastalığı olan çocuklarda sanat psikoterapisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda nöroinflamasyon konularında çalışmaları olmak.
29DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HASTALIKLARI11Enfeksiyon  hastalıkları  uzmanı  olmak,  intravenöz  fosfomisin  tedavisi  ve stenotrophomonas maltophilia bakteriyemisi konularında çalışmaları olmak.
30DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIONKOLOJİ11İç   hastalıkları   uzmanı  olmak,   tıbbi  onkoloji   yandal  uzmanı  olmak, gastroenteropankreatik     nöroendokrin     neoplazilerde     immünoterapi
yolakları, onkolojide biyobenzer kullanımı konularında çalışmaları olmak.
31DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİ11Nöroloji uzmanı olmak, Multipl Sklerozda Nörojenik Mesane, EMG alanında Amyotrofik Lateral Sklerozda (ALS) beyin sapı uyarılabilirliği konularında
çalışmaları olmak.

 

İş İlanı Kariyer - 20:44 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.