26° Parçalı az bulutlu

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 15 Mayıs 2023 11:30 A A

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

15.05.2023

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. GENEL AÇIKLAMALAR: 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları üniversitemizce kabul edilmeyecektir. 7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir. 8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. 10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler; A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.) 2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir. 3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir. 4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir. 6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. 7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.) 8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. 9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. 10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. 2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir. 3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir. 4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir. 6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. 7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.) 8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. 9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. 10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. 2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir. 3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir. 4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir. 6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir 7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.) 8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. 9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. 10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar, olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. şartlarını sağlamalıdır. BAŞVURU TARİHLERİ: Başlangıç Tarihi : 15.05.2023 Bitiş Tarihi : 29.05.2023   

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/ BAĞLI BİRİMBİLİM DALIDERECEADETBAŞVURU ŞARTLARI
1DOÇENTDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ11Doçentliğini ağız, diş ve çene cerrahisi alanında almış olmak, ağız, diş ve çene cerrahisi alanında implant tedavilerinde all-onfour sistemlerinin etkinliği ve sedasyon altında farklı cerrahi tedavilere ilişkin çalışmaları olmak.
2PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ11Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, implant destekli protezlerde retansiyon konusunda çalışmaları olmak.
3PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ11Doçentliğini restoratif diş tedavisi alanında almış olmak, ışık kaynaklarının kompozit rezinlerin polimerizasyonlarına etkileri konusunda çalışmaları olmak.
4DOÇENTDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ11Doçentliğini restoratif diş tedavisi alanında almış olmak, başlangıç çürük lezyonlarında teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak.
5PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİTEMEL BİLİMLERORAL PATOLOJİ11Doçentliğini oral patoloji alanında almış olmak, ağız kanseri ile öncü lezyonlarında moleküler çalışmalar yapmış olmak.
6PROFESÖRECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK TEKNOLOJİ11Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, iyontoforez, karbon nanotüp ve nanoyapılı ilaç taşıyıcı sistemler konularında çalışmaları olmak.
7DOÇENTECZACILIK FAKÜLTESİTEMEL ECZACILIK BİLİMLERİANALİTİK KİMYA11Doçentliğini eczacılıkta analitik kimya alanında almış olmak, elektrokemilüminesans alanında çalışmaları olmak.
8DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİK11Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, bitkilerde ekofizyoloji, stres fizyolojisi ve süs bitkilerinin doku kültürü alanında çalışmaları olmak, yurt dışı eğitim tecrübesine ve yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
9PROFESÖRFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, organik ara yüzey tabakalı yarı iletken aygıtların elektrik, dielektrik karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
10PROFESÖRFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, kızılötesi fotodedektör yapılarının moleküler demet epitaksi tekniği ile büyütülmesi ve fabrikasyonu konusunda deneysel çalışmaları olmak, alanıyla ilgili doçentlik sonrası projelerde görev yapıyor olmak.
11DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ11Fizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, tabakalı yarı iletkenlerdeki tuzak özelliklerinin ısıl uyarılmış akım ve fotoiletkenlik tekniklerini kullanarak bulunması, bazı atomik potansiyeller kullanılarak kütlenin konuma bağlı değişkenliği konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
12DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ11Fizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, hidrojen depolama ve malzemelerin fiziksel özellikleri, nikel katkılı grafen yüzey üzerinde hidrazin ayrışması konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
13DOÇENTFEN FAKÜLTESİİSTATİSTİKOLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ11Doçentliğini istatistik alanında almış olmak, regresyon modellerinde düzgünleştirilmiş test istatistikleri konusunda çalışmaları olmak.
14PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, operatörlerin yaklaşım teorisi alanında fuzzy operatör, rasyonel operatör, kuantum ve post- kuantum operatör genellemeleri konularında çalışmaları olmak.
15PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, diferansiyel denklemlerin kalitatif teorisi ve sinir ağlarının matematiksel modelleri konularında çalışmaları olmak.
16PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLER İ EĞİTİMİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ11Doçentliğini bilgisayar öğretim teknolojileri eğitimi alanında almış olmak, metin madenciliği yöntemi ve eğitim platformu kullanılabilirliği konularında çalışmaları olmak.
17PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM11Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim programları ve öğretim) alanında almış olmak, öğretmen yetiştirme programlarında sinizm ve argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı konularında çalışmaları olmak.
18PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ11Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi) alanında almış olmak, yüksek öğretimde istihdam edilebilirlik ve eğitim finansmanı konularında çalışmaları olmak.
19PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ11Doçentliğini müzik alanında almış olmak, müzik, ses ve koro eğitimi konularında çalışmaları olmak.
20PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ11Doçentliğini güzel sanatlar eğitimi (müzik eğitimi) alanında almış olmak, piyano eğitimi ve müzik performans kaygısı konularında çalışmaları olmak.
21DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİRESİM-İŞ EĞİTİMİ11Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olmak, sanat eğitiminde drama konusunda çalışmaları olmak.
22PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ11Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) alanında almış olmak, kavram ağlarıyla desteklenmiş tahmin- gözlem-açıklama yöntemi ve laboratuvar endişesi konularında çalışmaları olmak.
23PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ11Doçentliğini ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi (matematik eğitimi) alanında almış olmak, matematik eğitimi alanında Orff yaklaşımı, mobil oyun ve akıllı tahta konularında çalışmaları olmak.
24PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, legendre eğrileri ve multiplikatif kuaterniyonlar konularında çalışmaları olmak.
25DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, kanal yüzeyleri, multiplikatif calculus geometrisi ve matematik eğitimi konularında çalışmaları olmak.
26PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMÇOK ENGELLİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini özel eğitim (çok engellilerin eğitimi) alanında almış olmak, çoklu yetersizliği ve görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi konularında çalışmaları olmak.
27DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMGÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini özel eğitim (görme engelliler eğitimi) alanında almış olmak, görmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi konularında çalışmaları olmak.
28DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ11Doktorasını fen bilgisi eğitimi alanında yapmış olmak, özel yetenekliler (üstün zekalılar) alanında STEM eğitimi, kariyer planlama ve üstbiliş konularında çalışmaları olmak.
29DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini özel eğitim (zihin engelliler eğitimi) alanında almış olmak, zihin yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde matematik problemi çözme ve değerlendirme konularında çalışmaları olmak.
30PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ11Doçentliğini temel eğitim (okul öncesi eğitimi) alanında almış olmak, üstün yetenekliler ve Suriyeli çocukların eğitimi konularında çalışmaları olmak.
31PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini temel eğitim (sosyal bilgiler eğitimi) alanında almış olmak, sosyal bilgiler eğitiminin felsefesi konusunda çalışmaları olmak.
32PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, okumada öz düzenleme ve bağımsız strateji kullanımı konularında çalışmaları olmak.
33PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, Türkçe eğitimi, dijital hikaye anlatıcılığı, duygu durumları ve psikolojik mekanizmalar konularında çalışmaları olmak.
34PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, yabancılara ve yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak.
35PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ11Doçentliğini Dünya dilleri ve edebiyatları alanında almış olmak, karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyatın dil sınıflarında öğretimi konularında çalışmaları olmak.
36DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ11Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olmak, yabancı dilde hitap ifadelerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
37DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKCERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ11Hemşirelik lisans mezunu olmak, cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, ameliyat sonrası sorunlar ve periferik arter hastalarının hemşirelik bakımı ile ilgili çalışmaları olmak.
38DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKDOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ11Hemşirelik lisans mezunu olmak, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, jinekolojik kanserler ve progresif kas gevşeme egzersizleri ile ilgili çalışmaları olmak.
39DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ11Hemşirelik lisans mezunu olmak, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kronik hastalıkta umutsuzluk kavramı ve şizofreni hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.
40PROFESÖRMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK11Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, geç dönem Osmanlı yönetim yapıları, erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık yayınları konularında çalışmaları olmak.
41DOÇENTMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK11Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, engelliler için mimari tasarım ve erişilebilirlik/ulaşılabilirlikle ilgili Türk standartları, mimari proje atölye derslerinde maket ile çalışmanın önemi ve pandemi dönemi ve sonrası uygulamaların karşılaştırılması konularında çalışmaları olmak.
42PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, çok kullanıcılı, çok antenli kablosuz haberleşme konusunda çalışmaları olmak.
43DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, güç elektroniği, yenilenebilir enerji sistemleri ve dayanıklı kontrol sistemleri konularında çalışmaları olmak.
44DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini endüstri mühendisliği alanında almış olmak, ergonomi ve çok kriterli karar verme konularında çalışmaları olmak.
45DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini endüstri mühendisliği alanında almış olmak, ergonomi ve çizelgeleme alanında çalışmaları olmak.
46DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ11Endüstri mühendisliği alanında, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, yer seçimi-araç rotalama problemleri ve benzetim alanlarında çalışmaları olmak.
47DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, betonarme güçlendirme konusunda çalışmaları olmak.
48PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak, alkan dehidrojenasyonu, membranlar, endüstriyel kazalar, risk analizi ve çok kriterli karar verme yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
49DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak, akışkan yatak teknolojileri ve kimyasal proseslerde ekserji konularında çalışmaları olmak.
50DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, turbomakinalar ve nanoakışkanlar konularında çalışmaları olmak.
51DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, içten yanmalı motorların dönüşümü ve katalitik konvertör alanlarında çalışmaları olmak.
52DOÇENTSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKDİYETETİK11Doçentliğini beslenme ve diyetetik alanında almış olmak, yeme davranışı bozuklukları, obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme, KOAH, migren ve diyetetik alanlarında çalışmaları olmak.
53DOÇENTSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUSAĞLIK BAKIM HİZMETLERİYAŞLI BAKIMI11Doçentliğini psikiyatri hemşireliği alanında almış olmak, romatoid artritli yaşlı bireylerin psikolojik- spiritiüel iyi oluşları, terör saldırıları ve deprem konularında çalışmaları olmak.
54PROFESÖRSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜPATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ11Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi alanında almış olmak, laboratuvar hayvanları üretimi, pubertal gelişimi, gebelik fizyolojisi ve maternal immunite konularında çalışmaları olmak.
55DOÇENTTEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIMI11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, ulaşım ve trafik mühendisliği, karayolu trafik güvenliği konularında çalışmaları olmak.
56PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini bilgisayar- bilişim bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, evrak sahteciliği tespiti ve mikrodenetleyici kontrollü test sistemleri konularında çalışmaları olmak.
57DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, bilgisayar ağları ve ağ performansları konularında çalışmaları olmak.
58DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, güç elektroniğinde çok portlu güç dönüştürücüleri, güç dönüştürücülerinin kontrolü, model öngörülü kontrol ve kayma kipli kontrol konularında çalışmaları olmak, alanında yurt dışı projelerde görev almış olmak.
59DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, güneş enerjisi, işlenebilirlikte vorteks tüp ile soğutma, optimizasyon ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.
60PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, çift fazlı çelik sacların şekillendirilmesi, manyetik aşındırıcılarla işleme konularında çalışmaları olmak.
61DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, çift fazlı çelik sacların şekillendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
62DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ11Doktorasını yapı eğitimi alanında yapmış olmak, tarihi yapı harçları, onarım harçları ile geri dönüşüm agregaları ve puzolanik malzemeler konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
63DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, ikili oksit yarı iletken ince film ve nano malzemelerin gaz ve sıvı faz fotokatalitik aktiviteleri ve mekanik ve fiziksel özellikleri konularında çalışmaları olmak.
64DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ11Otomotiv mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, içten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar, termoplastik kompozit malzemeler ve otomotiv imalat işlemleri konularında çalışmaları olmak.
65PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON11Doçentliğini anesteziyoloji alanında almış olmak, ultrason eşliğinde yapay zeka kullanımının periferik sinir bloklarındaki işaret noktalarının belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak ve bu konuda proje yürütücüsü olarak görev yapmış olmak.
66DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON11Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak, obstetrik anestezi ve rejyonal anestezi konularında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinin İngilizce programlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
67PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ11Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak, fonksiyonel nöroşirürji alanında çalışmaları olmak.
68DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ11Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
69DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI11Doçentliğini göz hastalıkları alanında almış olmak, kornea ektazisinde iyontoforez destekli epi-on kornea çapraz bağlama tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
70DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI11Doçentliğini kulak burun boğaz hastalıkları alanında almış olmak, endoskopik endonazal kafa tabanı cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
71DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ11Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak, omurga cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
72DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIP11Acil tıp uzmanı olmak, acil servise başvuran darp olguları, 85 yaş üzeri hastaların özellikleri konularında çalışmaları olmak.
73DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK YOĞUN BAKIM11Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak, çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, çocuk yoğun bakımda katater komplikasyonları ile ilgili çalışmaları olmak, uluslararası faz 1/2 çalışmalarında araştırmacı olarak görev yapmış olmak.
74DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI11Dermatoloji uzmanı olmak, tümör biyolojisi ve immünolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak.
75PROFESÖRTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON11Doçentliğini fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında almış olmak, sağlıkta maliyet analizi , sağlıkta geri ödeme sistemleri ve rejenefatif tıp uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak.
76DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON11Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmak, inmede bilişsel rehabilitasyon ve fiziksel bozukluklar ile işlevsellik konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında Türkçe ve İngilizce tıp fakültesi programlarında en az üç yıl ders vermiş olmak.
77DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARI11Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olmak, silikozis, sarkoidoz ve pulmoner aktinomikoz alanlarında çalışmaları olmak, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Board belgesine sahip olmak.
78DOÇENTTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI11Doçentliğini halk sağlığı alanında almış olmak
79DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI11Halk sağlığı uzmanı olmak, iş ve meslek hastalıkları yandal uzmanı olmak.
80DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİ11Nöroloji uzmanı olmak, serebrovasküler hastalıklar ve serebellumla ilgili çalışmaları olmak.
81DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ11Radyoloji uzmanı olmak, çocuk onkolojik görüntülemesinde çalışmaları olmak, Avrupa Radyoloji Derneğince verilen yeterlilik belgesine sahip olmak, Türk Nöroradyoloji Diploması ve Türk Pediatrik Nöroradyoloji Diplomasına sahip olmak.
82DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ11Radyoloji uzmanı olmak, ultrasonografide karaciğer yağlanmasının kantitatif ölçümü, onkoloji hastalarında sarkopeninin değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
83DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ11Radyoloji uzmanı olmak, girişimsel vasküler ve girişimsel nöroradyoloji alanlarında çalışmaları olmak, Avrupa Nöroradyoloji Derneği tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmak.
84DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI11Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak, kadın ruh sağlığı alanında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında Türkçe ve İngilizce lisans dersleri vermiş olmak.
85DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ11Yönetim bilişim sistemleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, yapısal eşitlik modelleri, yapay sinir ağları, veri zarflama analizi ve veri analitiği alanlarında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında veri bilimi alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
İş İlanı Kariyer - 11:30 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.