27° Parçalı bulutlu

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

İş İlanı Kariyer - 6 Mart 2023 09:25 A A

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İZMİR

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

06.03.2023

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
 

Unvanıİlan NoBütçeKPSS
Puan Türü
AdetAranan Nitelikler
HemşireH01Özel
Bütçe
KPSS
(P3)
50Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksekokulların Hemşirelik
bölümünden mezun olmak.
Sağlık
Teknikeri
S01Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
3Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri
bölümünden mezun olmak.
Sağlık
Teknikeri
S02Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
3Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden
mezun olmak
Sağlık TeknikeriS03Özel BütçeKPSS (P93)5Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji bölümünden mezun olmak.
(Sağlık Teknikerlerimizden ikisi Diş Hekimliği
Fakültesinde görevlendirileceklerdir.)
Sağlık TeknikeriS04Özel BütçeKPSS (P93)2Meslek Yüksekokullarının Diyaliz bölümünden mezun olmak
Sağlık
Teknikeri
S05Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
1Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi bölümünden
mezun olmak.
Sağlık
Teknikeri
S06Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
1Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri bölümünden mezun olmak.
Sağlık
Teknikeri
S07Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
2Meslek Yüksekokullarının Patoloji bölümünden
mezun olmak
Sağlık
Teknikeri
S08Özel
Bütçe
KPSS
(P93)
3Meslek Yüksekokullarının Eczane Teknikerliği
bölümünden mezun olmak
Çocuk
Gelişimcisi
Ç01Özel
Bütçe
KPSS
(P3)
1Fakültelerin Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı
ve Gelişimi lisans bölümlerinden mezunu olmak.
Destek Personeli (ERKEK)D01Özel BütçeKPSS (P94)10Ortaöğretim veya dengi okul (Lise) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Hasta bakıma destek / temizlik vb. görevlerini
yapmaya herhangi bir bedensel engeli bulunmamak.

• Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Adaylar öncelikle “https://www.ege.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep
edilen diğer belgeleri (KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online
başvurularını tamamlamış olacaklardır.
• Adaylar sadece tek bir unvan için “İlan No” belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz
sayılacaktır.
• 35 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
• Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
• Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.

A) Genel Şartlar:
1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5)2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

B)İstenilen Belgeler:
1)Başvuru Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)
2)Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
3)Fotoğraf (1 Adet)
4)KPSS Sonuç Belgesi
5)Kimlik Fotokopisi
6)Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacaktır.)
7)İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
8)Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınacaktır.)
C) Diğer Bilgiler:
1)Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemez.
2)Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle on beş (15) gün süreyle Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca
başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
3)Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans
mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana
sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacaktır. Her bir başvuru grubundaki personel pozisyonunun üç (3) katı yedek aday belirlenecektir.
4)Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste [asil listenin üç (3) katı] olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan
edilecektir.
5)Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
6)Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olacaklardır.
7)Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
8)Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
9)Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru formununda ilan numarasının (H01,S02….. ) doldurulması gerekmektedir. Birden fazla başvuru yapıldığı
takdirde her iki başvuru işleme alınmayacaktır.
10) İş bu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
11) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
12) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
13) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün
bulunmamaktadır.
İletişim Bilgileri:
Adres : Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası, 2. Kat
Sözleşmeli Personel Birimi – Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959-1976-1977
Başvuru Tarihleri : 06.03.2023-21.03.2023

İş İlanı Kariyer - 09:25 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.