27° Parçalı bulutlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 15 Mayıs 2023 14:37 A A

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İZMİR

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

14.05.2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek; bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. NOT: (*) bulunan anabilim dallarında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartlara sahip olmak.

BİRİM/ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Kimya Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Laboratuvar güvenliği ve çevre eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçentliğini almış olmak. Özdüzenleme becerileri ile öğrenme stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Tarih Eğitimi

Profesör

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı Dönemi sağlık kurumları ve sağlık tarihi konularında çalışmaları olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Okul Psikolojik Danışmanlık) alanında doçentliğini almış olmak. Psikodrama ve ilişkileri sürdürme stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. FETEM uygulamaları, fen programları ve drama konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Yapay zeka ve online sınav konularında çalışmaları olmak.

Matematik Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde doktorasını yapmış olmak. Teknoloji destekli matematik öğretimi, cebirsel muhakeme ve kavram imajı konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Müzik Öğretmenliğinde doktorasını yapmış olmak. Armoni,eşlikleme ve müzik teorisi konularında çalışmaları olmak.

Resim-İş Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Resim-İş Öğretmenliğinde doktorasını yapmış olmak. Beden sanatı, toplumsal gerçekçilik ve büyülü gerçekçilik alanlarında çalışmaları olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Sosyal Bilgiler Eğitiminde doktorasını yapmış olmak. Sanat temelli sosyal bilgiler öğretimi ve değerler eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde doktorasını yapmış olmak. Sorgulayıcı öğrenme ve oyun bağımlılığı konularında çalışmaları olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta doktorasını yapmış olmak. Mikro-saldırganlık ve psikolojik esneklik konularında çalışmaları olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ölçme ve Değerlendirmede doktorasını yapmış olmak. Ölçme değişmezliği ve değişen madde fonksiyonları konularında çalışmaları olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede doktorasını yapmış olmak. Test kuramları ve örtük sınıf analizi konularında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçentliğini almış olmak. Farklı görüntüleme yöntemlerinin dental restorasyon üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Restorasyon

Profesör

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Arkeolojik restorasyon konusunda çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

Klasik Arkeoloji alanında doçentliğini almış olmak. Hellenistik, Roma ve Bizans dönemi seramikleri konusunda çalışmaları olmak.

Felsefe

Profesör

1

Felsefe alanında doçentliğini almış olmak.Felsefi antropoloji ve yaşlılık alanlarında çalışmaları olmak.

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

Sosyal Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Liderlik ve pandemi konularında çalışmaları olmak.

Deneysel Psikoloji

Doçent

1

Sinirbilimi alanında doçentliğini almış olmak. Nöropsikoloji ve Alzheimer hastalığı konularında çalışmaları olmak.

Genel Dilbilimi

Doçent

1

Göstergebilim ve yabancı dil olarak Türkçe alanlarında çalışmaları olmak.

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

Klasik Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak. Edebi sanatlar, gazel şerhleri ve Osmanlı Dönemi manzum ve mensur atasözü derlemeleri konusunda çalışmaları olmak.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (*)

Doçent

1

Çeviribilim alanında doçentliğini almış olmak. Sesli betimleme ve çeviri eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (*)

Doçent

1

Çeviribilim alanında doçentliğini almış olmak. Sözlü çeviri alanında çalışmaları olmak.

Sosyal Psikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Psikolojide doktorasını yapmış olmak. Madde bağımlılığı ve kadına şiddet konularında çalışmaları olmak.

Eskiçağ Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eskiçağ Tarihi veya Arkeolojide doktorasını yapmış olmak. Roma İmparatorluk Dönemi Kültleri konusunda çalışmaları olmak.

Genel Dilbilimi

Dr.Öğr.Üyesi

2

Genel Dilbilimde doktorasını yapmış olmak. Nörodilbilim ve Psikodilbilim alanlarında çalışmaları olmak.

Genel Dilbilimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Genel Dilbilimde doktorasını yapmış olmak. Eleştirel ve politik söylem çözümlemesi alanlarında çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Arkeolojide doktorasını yapmış olmak. Kapadokya konusunda çalışmaları olmak.

Yeniçağ Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tarihte doktorasını yapmış olmak. Karşılaştırmalı kent tarihi alanında çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tarih lisans mezunu olmak. Tarihte doktorasını yapmış olmak. 19. yüzyıl Osmanlı diplomasisi ve gayrimüslimler konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Heterojen kataliz, hidrojen depolama ve metal karboniller konularında çalışmaları olmak.

Botanik

Profesör

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Karayosunlarının sistematiği, antimikrobiyal, antioksidan, antikanser aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak.

İstatistik Teorisi

Profesör

1

İstatistik alanında doçentliğini almış olmak. Sıralı küme örneklemesinde dağılım fonksiyonu kestirimi konusunda çalışmaları olmak.

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Doçent

1

İstatistik alanında doçentliğini almış olmak. Riske göre ayarlanmış ölüm ve orantılı risk modelleri konularında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Tezhip

Profesör

1

Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Minyatür ve çağdaş sanat alanlarında çalışmaları olmak.

Hat Sanatı

Profesör

1

Geleneksel Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Hat ve tezhip sanatı alanlarında çalışmaları olmak.

Müzik Teknolojisi

Doçent

1

Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Hacim akustiği,müzik kayıt ve mixi alanlarında çalışmaları olmak.

Hat Sanatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Geleneksel Türk Sanatları anasanat dalında sanatta yeterlik veya doktora yapmış olmak. Hat sanatı alanında çalışması olmak.

Çizgi Film ve Animasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çizgi Film ve Animasyon, Film Tasarımı, Grafik veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde doktora yada sanatta yeterlik yapmış olmak. Çizgi Film ve Animasyon alanında çalışması olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelik Esasları

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak. Hemşirelik Esasları alanında çalışmaları olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi

2

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Psikiyatri Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Lüks tüketim ve yenilik korkusu konularında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak. Seru üretim sistemi ve Endüstri 4.0 konularında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

İşletmede doktorasını yapmış olmak. Küresel tüketici kültürü ve tüketici yenilikçiliği konularında çalışmaları olmak.

İstatistik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ekonometride doktorasını yapmış olmak. Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri konusunda çalışmaları olmak.

Bütçe ve Mali Planlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

Maliyede doktorasını yapmış olmak. Modern bütçe yaklaşımları ve kamu harcamaları algısı konularında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Dr.Öğr.Üyesi

1

İşletmede doktorasını yapmış olmak. Adli muhasebe ve ekonomik suçlar alanlarında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi

Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. İslam felsefesi ve Türk İslam düşüncesi alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Kıyı mühendisliği alanında deniz-yapı- zemin etkileşimi konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Tedarik zinciri, lojistik yönetimi ve metasezgisel yöntemler konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Yazılımı (*)

Doçent

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yazılım mühendisliği ve makine öğrenmesi konularında çalışmaları olmak.

Malzeme Bilimi

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Biyomalzemeler, fotonik kristal ve korozyon alanlarında çalışmaları olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Makine öğrenmesi tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Doçent

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Akış dinamiği havacılık uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Dr.Öğr.Üyesi

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını yapmış olmak. Hesaplamalı katı cisimler mekaniği ve/veya kompozit konularında çalışmaları olmak.

NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor

Dr.Öğr.Üyesi

1

Spor Bilimlerinde doktorasını yapmış olmak. Spor teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Radyoloji

Doçent

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Deney hayvanlarında görüntüleme alanında çalışmaları olmak.

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doçentliğini almış olmak.

Üroloji

Doçent

1

Üroloji alanında doçentliğini almış olmak. Üriner sistem taş hastalıkları, ürolojik kanserler ve erektil fonskiyonlar alanında çalışmaları olmak.

Acil Tıp

Dr.Öğr.Üyesi

2

Acil Tıp uzmanı olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano

Profesör

1

Müzik anasanat dalı Müzik programında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl piyano korrepetisyon dersi vermiş olmak.

Bale

Profesör

1

Sahne Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl klasik bale ve repertuvar dersi vermiş olmak.

Opera

Doçent

1

Opera anasanat dalında sanatta yeterlik veya doktora yapmış olmak. Sahne Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl ders vermiş olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası Ticaret

Dr.Öğr.Üyesi

1

İngilizce İşletme Yönetiminde doktorasını yapmış olmak. Startup yatırımları ve tedavi maliyetleri konularında çalışmaları olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İş Makineleri Operatörlüğü

Profesör

1

Kazıcı, yükleyici, delici iş makineleri ve ağır iş kamyonları alanlarında çalışmaları olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.  [ilan.gov.tr]

İş İlanı Kariyer - 14:37 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.