26° Parçalı az bulutlu

Çukurova Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 16:27 A A

Çukurova Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ADANA

Semt-Mahalle

Çukurova

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON SIRA NO

UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

HE1

HEMŞİRE

6

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

ST2

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Eczane teknikerliği veya Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

DS3

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Ortaöğretim    Kurumlarının  Tıbbi    Sekreterlik,     Sağlık Hizmetleri Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

ST4

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)

ST5

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)

DP6

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

7

 1. Ortaöğretim mezunu olmak.

 2. Sağlık bakımından Destek personeli (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına engel hali bulunmamak.

 3. Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.

 4. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

 5. Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 6. Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

 7. Son Başvuru Tarihi itibariyle 23 – 35 (yirmi üç – otuz beş) yaş arasında olmak.

KG7

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

2

 1. Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak,

 2. Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 3. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

 4. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

 5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 6- 170 cm’den kısa olmamak.

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, yürüme aksaklığı, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 2. Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

 3. Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

 4. Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 5. Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

DP8

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) (ERKEK)

1

 1. Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. 01.01.1998 ve sonrası doğumlu olmak.

DP9

DESTEK PERSONELİ (İNŞAAT) (ERKEK)

1

 1. Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak, (Alçıpan karkas tadilatı, alçıpan duvar tadilatı, boya ve boya tadilatı, altyapı tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım tadilatı, seramik tadilatı ve gerekli durumlarda taşıma, yükleme vb. konularda çalıştırılmak üzere)

 2. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

 3. Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.

 4. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

 5. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

 6. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak

DP10

DESTEK PERSONELİ (İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA) (ERKEK)

2

 1. Ortaöğretim Kurumlarının, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak (Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, onarım ve işletmesinde görev almak üzere)

 2. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 3. Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.

 4. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

 5. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.

 6. Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).

 7. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.

1.         GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2.         BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)
*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )
*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

3.         BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
 
*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri 30/12/2022 – 13/01/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir
*Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4.         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.         ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688
 

İş İlanı Kariyer - 16:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.