26° Parçalı az bulutlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak

İş İlanı Kariyer - 2 Şubat 2023 21:57 A A

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Son başvuru Tarihi

02.03.2023

Eleman Sayısı

100

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI           

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

 1- Sınava Başvurabilecek Adayların Öğrenim Dalları, Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı, Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı, KPSS Puan Türleri ve Başvuru İçin Taban Puanlar:

1.1-     İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup);
1.Grup:
Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, Bunlara Denkliği Onaylanmış Yerli ve Yabancı Yüksek Okullardan Birini Bitirmek.
: 70 (yetmiş)
140 (yüzkırk)
KPSS P42, KPSS P48
85 (seksen beş)

1.2-     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2., 3., 4.ve 5.Grup);
2.Grup:
Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
: 10 (on)
20 (yirmi)
KPSS P2
85 (seksen beş)
3.Grup: Maden Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
: 10 (on)
20 (yirmi)
KPSS P2
85 (seksen beş)
4.Grup: İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
: 5 (beş)
10 (on)
KPSS P2
85 (seksen beş)
5.Grup: Elektrik, Elektronik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
: 5 (beş)
10 (on)
KPSS P2
85 (seksen beş) 

2- İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
b) Giriş sınavının yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak).
c) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 1.maddede belirtilen puan türlerinin birinden, belirtilen taban puanın üzerinde alarak atanacak kadro sayınının 2 katı oranında olan sınava gimeye hak kazanabilecek adaylar arasında yer almak (Puan sırasına göre son adayla (küsüratı da dahil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır).
d) Sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi, belge ve beyanları eksiksiz ve doğru olarak sunmak/doldurmak (-Özgeçmiş/İş Talep Formunu düzenlemek, -Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanda bulunmak, -Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak, -Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak).
e) Yönetmelik hükümleri gereği İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavına en fazla iki kere girilebileceğinden daha önce İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına en fazla bir kez girmiş olmak.
f) Sınav başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak. 

3- Giriş Sınavı Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

3.1- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3.2- Başvurular elektronik ortamda Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

4- Yazılı Sınav Yeri ve Zamanı:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
19.03.2023 Pazar
I.Oturum: 09.30-12.00
II.Oturum: 13.00-15.00
III.Oturum: 15.15-17.15
(Oturumlara geç kalan adaylar oturum başlangıcının ilk yarım saatinde sınava kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.) 

5- Sınav, Sınav Konuları ve Değerlendirme:

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama olarak yapılır.Yazılı sınavı geçemeyen adaylar sınavda başarısız sayılarak sözlü sınava davet edilemez.

5.1- Yazılı Sınav:
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Yanlarında geçerli kimlik belgesi bulunmayan kişiler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
:Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
a- İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup)
1- Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
2- İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
3- Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.
b- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2.,3.,4.ve 5.Grup):
1- Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük ve diğer ilgili mevzuat).
2- İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
3- Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
:
1- Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir.
2- Yazılı sınavı kazanan adayların tamamı sözlü sınava davet edilir.
3- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr),  Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir ve yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılır.
4- Sözlü sınava katılacak adaylardan belge istenmesi durumunda istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

5.2- Sözlü Sınav:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır.
Buna göre sözlü sınavda, adayın;
a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıDeğerlendirmeye tabi tutulur.

Adaylar, sınav kurulu tarafından yukarıdaki sözlü sınav konularının (a) bendinde belirtilen konularda elli puan üzerinden, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

1- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.
2- Giriş sınavı başarı notlarının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
3- Sınavda başarılı olan adaylar, Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr),  Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 

6- Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren sınav kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.
 
7- Diğer Hususlar:

7.1- Her Grup için atama yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır.
7.2- Her aday yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla kadro için başvuru yapılamayacaktır.
7.3- Adayların sınav başvurusunu tamamlamaları kendi sorumluluklarında olup sınav başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir ve başvurusunu tamamlamayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecektir. 
7.4- Denklik Belgesi sunan adayların denklik belgelerinin güncel olması gerekmekte olup aksinin tespiti durumunda adaylar sınava katılamayacaktır.
7.5- Adaylar, Giriş Sınav Kurulunca yazılı ve sözlü sınava dair belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Adayların yazılı sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
7.6- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7.7- KPSS puan tercihi adayın sorumluluğunda olup adayın KPSS tercihi sonucunda başvurduğu puan türü ve puanı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 
7.8- Gerçeğe aykırı bilgi/beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

8- Bilgi:

Sınavla ilgili oluşan tereddütler konusunda aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden bilgi temin edilecektir.
Telefon           : 0 (312) 296 68 73 (Saat: 10.00-12.00 ve 13.30-16.00 arasında bilgi alınabilir.)
Adres             : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 / C Blok Kat:11 Çankaya / ANKARA
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İş İlanı Kariyer - 21:57 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.