27° Parçalı bulutlu

Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 17 Nisan 2023 08:59 A A

Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

BARTIN

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

14.04.2023

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-2)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır. 1.            GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur. 1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 1.3. 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.) 2.            BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 2.1.        Başvuru Takvimi İlan Yayım Tarihi: 14 Nisan 2023 Başvuru Başlangıç Tarihi  : 14 Nisan 2023 Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2023 (Mesai Bitimi) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 5 Mayıs 2023 Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 16 Mayıs 2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://w3.bartin.edu.tr/ * Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. 2.2.        Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri –              Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde başvuru sahibi tarafından yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. –              Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24 ve 0 (378) 223 50 18 telefon numaraları, personel@bartin.edu.tr adresi ile WhatsApp İletişim hattından yardım alabilecektir. –              Posta yoluyla başvuracak adaylar evraklarını “Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.Kat Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şubesi Müdürlüğü 74100 Merkez/BARTIN” adresine gönderebilecektir. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

  3.            İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

POZİSYON ADI/CİNSİYET

ÖĞRENİM

ADEDİ

ARANILAN ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR

2023-16

Mühendis (Erkek/Kadın)

Lisans

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra alanında en az 1 (bir) yıl tecrübesi bulunmak.

2023-17

Çocuk Gelişimcisi (Erkek/Kadın)

Lisans

2

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanında çalıştırılmak üzere,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2023-18

Çocuk Gelişimcisi (Erkek/Kadın)

Lisans

1

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanında çalıştırılmak üzere,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra özel eğitim ve rehabilitasyon alanında en az 1 (bir) yıl tecrübesi bulunmak.

2023-19

Psikolog (Erkek/Kadın)

Lisans

1

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanında çalıştırılmak üzere,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak.

2023-20

Psikolog (Erkek/Kadın)

Lisans

1

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanında çalıştırılmak üzere,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak.

 • Belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra özel eğitim ve rehabilitasyon alanında en az 1 (bir) yıl tecrübesi bulunmak.

2023-21

Fizyoterapist (Erkek/Kadın)

Lisans

1

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanında çalıştırılmak üzere,

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) puanına sahip olmak.

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra alanında veya özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında en az 1 (bir) yıl tecrübesi bulunmak.

2023-22

Şoför (Erkek)

Ortaöğretim

2

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puanına sahip olmak.

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmak.

 • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

 • C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski E sürücü belgesi)

 • Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl otobüs şoförü olarak çalışmış olmak. (Adaylar otobüs şoförü olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi meslek kodları yer alan SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)

 • SRC-2 ve SRC-4 Belgesine sahip olmak.

 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.

 • (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 6 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca; göreve alınmaya hak kazandıktan sonra Otobüs Kaptanlığı konusunda tecrübe şartını taşımadığı anlaşılanların sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir.)

4.            BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER –              Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu. –              Öz geçmiş. –              2022 KPSS sonuç belgesi. –              1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır). –              Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.). –              Şoför pozisyonuna başvuracaklar için Sürücü Belgesi. –              Şoför pozisyonuna başvuracaklar için SRC-2 ve SRC-4 Belgesi. –              Şoför pozisyonuna başvuracaklar için Psikoteknik Belgesi. –              Tecrübe istenilen pozisyonlar için MESLEK KODUNU GÖSTERİR SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış İŞ DENEYİM BELGESİ. (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.) –              Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) veya Askerlik Terhis Belgesi. –              T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, –              Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) –              Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)   5.            DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR –              Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. –              657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) –              Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir. –              Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır. –              Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. –              Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ –              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. –              İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. –              Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir. –              Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. –              KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. –              Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. –              Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. –              Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. –              İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. –              Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. –              İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

İş İlanı Kariyer - 08:59 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.