27° Parçalı bulutlu

Ankara Üniversitesi 62 Öğretim Üyesi alacak

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 15:33 A A

Ankara Üniversitesi 62 Öğretim Üyesi alacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Son başvuru Tarihi

16.01.2023

Eleman Sayısı

62

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;
-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
– Diplomalar (*)
– Doçentlik belgesi (*)
– Yabancı Dil Belgesi (*)
– Özgeçmiş
-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
– Fotoğraf (1 adet)
– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. 
Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1 – Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 30.12.2022 ve son başvuru tarihi olan 16.01.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.
2 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
3- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgenin başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

 

ANABİLİM DALIUNVANADETAÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA
FAKÜLTESİ
   
Türkiye Coğrafyası ABDDoçent1Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında doçent unvanı almış olmak, arazi kullanımı ve coğrafi bilgi sistemleri
alanında çalışmaları olmak
Japon Dili ve Edebiyatı ABDDr.Öğr.Üyesi1Japon edebiyatı alanında araştırmalar yapmış ve yurtdışı çalışmaları olmak
Japon Dili ve Edebiyatı ABDDoçent1Japonya yakın tarihi ve uluslararası ilişkiler alanında araştırmalar yapmış ve yurtdışı çalışmaları olmak
Kurumlar Sosyolojisi ABDDr.Öğr.Üyesi1Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış, Avrupa
modernleşmesi ve kuşaklararası dini farklılaşmalar üzerine çalışmaları olmak
Rus Dili ve Edebiyatı ABDDr.Öğr.Üyesi1Rus edebi metinlerinde anlambilim ve “Rus kültürü” alanlarında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Pedodonti ABDDoçent1Pedodonti  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak,  rejeneratif endodontik tedavilerde sonlu elemanlar analizi ile çalışmış
olmak
Endodonti ABDProfesör1Endodonti  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak,  alanında mikro-CT  ve  nanopartiküler  sistem  uygulamaları  üzerine çalışmaları olmak
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABDDr.Öğr.Üyesi1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman ve
Pediatrik Anestezi alanında en az 2 yıl deneyimli olmak
Temel Tıp Bilimleri ABDDr.Öğr.Üyesi1Tibbi Farmokoloji alanında doktora yapmış olmak  Ağrı,
inflamasyon ve santral sinir sistemi alanında çalışmaları olmak
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Teknoloji ABDDr.Öğr.Üyesi1Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Teknoloji alanında
doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi ABD
Profesör1Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
Sınıf Eğitimi ABDProfesör1Müzik bilim alanında doçent unvanı almış ve Müzik Eğitimi alanında Etkileşimli Dijital İçerik ve Çevrilmiş
Öğrenme Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Okul Öncesi Eğitimi ABDDr.Öğr.Üyesi1Okul Öncesi Eğitim alanında doktora yapmış, Okul Öncesinde Sosyal Yetkinlik ve Erken Çocukluk Eğitimi
Politikaları konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Psikolojisi ABDDoçent1Eğitim Psikolojisi veya Öğrenme ve/veya Bilişsel Psikoloji alanlarında çalışmaları olmak
Eğitim Psikolojisi ABDDr.Öğr.Üyesi1Eğitim Psikolojisi alanında doktora yapmış, Çocuk ve Ergenlerde Yılmazlık, İyi Oluş ve Akademik Başarı
konularında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABDProfesör1Arabuluculuk ve konkordato alanında çalışmaları olmak
İdare Hukuku ABDDoçent(1)1İdare Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak, İdare Hukuku ve İdari Yargı alanında çalışmaları olmak
Deniz Hukuku ABDDr.Öğr.Üyesi(2)1Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk (Deniz Hukuku) alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak, deniz
ticareti hukuku ve uluslararası deniz hukuku alanında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı ABDDr.Öğr.Üyesi1İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak, Türk
İslam Edebiyatı  Bilim Dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği ABDDoçent1Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak yazılım geliştirme
metodolojileri, proje yönetimi ve genel sistem mühendisliği konularında çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Odyoloji ABDProfesör1Odyoloji  alanından  doçent  unvanı  almış  olmak,  odyoloji
alanında çalışmaları olmak
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABDDoçent1Mikro    İktisat    alanında    doçent    unvanı    almış    olmak, uluslararası   iktisat,   işgücü   iktisadı   ve   cinsiyet   iktisadı
alanlarında çalışmaları olmak
Ticaret Hukuku ABDDr.Öğr.Üyesi1Hukuk  Fakültesi   mezunu,   özel  hukuk  alanında  doktora
yapmış  ve  kurumsal  yönetim  ilkeleri  ve  sermaye  piyasası araçları ile ilgili çalışmaları olmak
Mali Hukuk ABDDr.Öğr.Üyesi1Hukuk     Fakültesi     mezunu,     kamu     hukuku     alanında yükseklisans  ve  doktora  yapmış,  vergi  hukuku  alanında
çalışmaları olmak
Çalışma Ekonomisi ABDProfesör1Sosyal   politika   alanında   doçent   unvanı   almış,   endüstri ilişkileri,  endüstri  ilişkileri  tarihi  ve  iş  sağlığı  güvenliği
alanında çalışmaları olmak
Mali İktisat ABDDr.Öğr.Üyesi1İktisat  alanında  Lisans  ve  doktora  eğitimi  yapmış  İktisat alanında   yapmış,   iktisat   metodolojisi   ve   politik   iktisat
üzerine çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyoloji ABDProfesör1Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  alanında  doktora  yapmış olmak,   Biyoteknoloji  ve  Viroloji  konularında  deneyime
sahip olmak
Tıbbi Biyoloji ABDDr.Öğr.Üyesi1Tıbbi    Biyoloji    alanında    doktora    yapmış    olmak    ve
mitokondri-nanotüp alanında çalışmaları olmak
Tıp Eğitimi ve Bilişim ABDDr.Öğr.Üyesi1Tıp  Eğitimi  alanında  yükseklisans,  Bilgisayar  ve  Öğretim
Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Kardiyolojisi BDDr.Öğr.Üyesi1Çocuk   Kardiyolojisi   uzmanı   olmak,   kapak   hastalıkları
konusunda epidemiyolojik çalışmaları olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ABD-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD
Profesör1Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları  uzmanı  olmak  ve  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Nefrolojisi BDDr.Öğr.Üyesi1Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak
İç Hastalıkları ABD – Gastroenteroloji BDDr.Öğr.Üyesi1Gastroenteroloji uzmanı olmak ve karaciğer nakli konusunda
deneyimli olmak
İç Hastalıkları ABD-Yoğun Bakım BDDr.Öğr.Üyesi1Yoğun bakım hastalarına ekokardiyografi ve ultrasonografi
yapabilme deneyimi ve bu konularda araştırmaları olmak
İç Hastalıkları ABD-Tıbbi Onkoloji  BDDr.Öğr.Üyesi1Tıbbi   Onkoloji   uzmanı   olmak,   Baş-Boyun   kanserleri
konusunda deneyimi olmak
Göz Hastalıkları ABDDr.Öğr.Üyesi1Retina hastalıklarında multimodal görüntüleme ve kantitatif
analizler alanında çalışmaları olmak
Göz Hastalıkları ABDDr.Öğr.Üyesi1Şaşılık ve oküler yüzey hastalıklar konusunda araştırmaları
olmak ve prematüre retinopatisi deneyimi olmak
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABDProfesör1Endoskopik   kafa   tabanı   cerrahisi   konusunda   deneyimli
olmak ve bu konuda eğitim almış olmak
Üroloji ABDDr.Öğr.Üyesi1Laparoskopik üriner sistem cerrahisi konusunda deneyimi ve bilimsel  çalışmaları  olmak.  Ayrıca  üroonkoloji  alanında
eğitim almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD-Tıbbi Parazitoloji BDDr.Öğr.Üyesi (1)1Tıp  doktoru  olmak,  Tıbbi  Parazitoloji  uzmanı  olmak  T.C. Sağlık  Bakanlığınca  verilen  larva  uygulama  sertifikasına sahip olmak Uluslararası nitelikte araştırma projesinde görev
almış olmak
Acil Tıp ABDDr.Öğr.Üyesi1Acil    Tıp    uzmanı    olmak,    çok    uluslu,    çok    merkezli çalışmalarda deneyimi ve Nörolojik aciller konusunda klinik
çalışmaları olmak
Aile Hekimliği ABDDoçent1Aile Hekimliği doçenti olmak, emziren annelerin anksiyete
düzeyleri hakkında çalışması olmak
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABDDr.Öğr.Üyesi1Dikkat    eksikliği    hiperaktivite    bozukluğu    konusunda
akademik  çalışması  olmak,  Geriatri-Psikiyatri  konusunda klinik tecrübesi olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABDProfesör1Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yandal   uzmanı   olmak, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi üzerine yurtdışında en az 1 yıl eğitim   almış    ve    İn    vitro    fertilizasyon   (IVF)    klinik sertifikasına   sahip   olmak   İn   vitro   fertilizasyon   (IVF)
embriyoloji laboratuvar eğitimi almış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABDDoçent1Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   doçenti   olmak,   v-notes
cerrahisi üzerine, Overin Brenner tümörü ile ilgili ve Covid- 19 gebelikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD-Algoloji BDDr.Öğr.Üyesi1Algoloji yandal uzmanı olmak, kronik baş ağrısının medikal ve   girişimsel   tedavilerinde   deneyimli   olmak   ve   ağrı
konusunda araştırmaları olmak
Radyoloji ABDProfesör1Intrasakkuler  akım  yönlendirici  cihazlar,  beyin  omurilik
sıvısı hastalıkları ve MR içinde eş zamanlı beyin biyopsisi konularında uluslararası çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Fizyolojisi ABDProfesör1Hayvan Davranışları ve Serebral Asimetriler hakkında çalışmaları olmak
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABDProfesör (1)1Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi ABDProfesör1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış
olmak,  süt  ürünlerinde  mikroalglerin  kullanımı  ve  kakao yağı prekristalizasyonu konularında çalışmaları olmak
Bahçe Bitkileri ABDDoçent1Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim alanında doktora yapmış     ve     doçent     unvanı     almış     olmak,     sebze yetiştiriciliğinde  biyotik  ve  abiyotik  stres  fizyolojisi,  doku kültürü ve strese dayanımda elisitör uygulamalarının etkisi
konularında çalışmaları olmak
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Adli Biyoloji ABDDoçent1Adli Biyoloji alanında doktora yapmış ve Kimya alanında doçent unvanı almış olmak, Adli entomoloji alanında
toksikolojik ve moleküler çalışmaları olmak
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABDDr.Öğr.Üyesi1Eczacılık Fakültesi mezunu ve kök hücre üzerine çalışmaları olmak
SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Su Yönetimi ABDProfesör1Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, su geri kazanım teknolojileri ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri konularında
çalışmaları olmak
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Balkan Çalışmaları ABDDoçent1Yakın Çağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak ve Balkanlar, Avrupa Diplomasisi Tarihi ve Osmanlı-Fransız
İlişkileri konularında çalışmaları olmak
AYAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Sosyal Güvenlik PrDr.Öğr.Üyesi1İktisat alanında lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Güvenlik sisteminde kısa çalışmanın ekonomik boyutu,
sürdürülebilir büyüme, sermaye birikimi üzerine çalışmaları olmak
Sosyal Güvenlik PrDr.Öğr.Üyesi1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak, sosyal koruma ve sosyal güvenlik
konularında çalışmaları olmak
Coğrafi Bilgi Sistemleri Pr.Dr.Öğr.Üyesi1Coğrafya lisans mezunu olmak, Beşeri ve İktisadi Coğrafya
alanında doktora yapmış olmak ve coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.Dr.Öğr.Üyesi1İşletme alanında doktora yapmış olmak, “Finansal Bilgi Yönetimi” ve ” Kurumsal Yönetişim” alanlarında
çalışmaları olmak
Bilgisayar Programcılığı Pr.Dr.Öğr.Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Yapay zeka, yapay sinir ağları ve görüntü işleme
alanlarında el yazısı imza doğrulama ile ilgili çalışmaları olmak.
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Pr.Dr.Öğr.Üyesi1Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olup Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında tezli yükseklisans ve doktora
yapmış olmak. Ekolojik-kültürel alt bölgeler ve jeoparklar konularında çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.Dr.Öğr.Üyesi1Biyoloji lisans mezunu olup, Biyoteknoloji Anabilim dalı Temel Biyoteknoloji doktora programından mezun olmak, hematolojik kanserlerde sinyal yolakları, ilaç hedeflerinin belirlenmesi ve ilaç direncinden sorumlu mekanizmalarla
ilgili bilimsel çalışmaları olmak
İş İlanı Kariyer - 15:33 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.