26° Parçalı az bulutlu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 15:53 A A

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)
2. Özgeçmiş
3. Lisans/Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
4. Lisans Transkripti (onaylı belge)
5. Lisansüstü Öğrenci belgesi
6. ALES belgesi
7. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
8. Yabancı dil belgesi
9. Tecrübe belgesi (SGK dökümü ve işyerinden alınacak çalıştığı birimi ve yaptığı görevi gösterir belge)
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
11. Adli sicil kaydı
12. Erkek adaylar için askerlik belgesi
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
için)
Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilebilir.
7. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
8. Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesine göre, araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak
olup araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:
Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir

 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ23.01.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ30.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ06.02.2023

 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIADETDERECEUNVANYABANCI DİL PUANIALES PUANAÇIKLAMA
2022- ÖG1RektörlükOrtak Dersler Bölümü16Öğretim Görevlisi (Türk Dili)
(Ders Verecek)
5070Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü  lisans  mezunu
olmak ve bu bölümde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022- ÖG2RektörlükOrtak Dersler Bölümü13Öğretim Görevlisi (Tarih)
(Ders Verecek)
5070Tarih bölümü lisans mezunu olmak, tarih alanında tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış  olmak. Belgelendirmek        koşuluyla        yükseköğretim kurumlarında  5  (beş)  yıl  ders  verme  tecrübesine sahip olmak.
2022- ÖG3RektörlükTÖMER13Öğretim Görevlisi (Yabancılara Türkçe Öğretimi dersi vermek
üzere) (Ders Verecek)
5070Türkçe   Öğretmenliği,   Türk   Dili   ve   Edebiyatı Bölümü,  Çağdaş  Türk  Lehçeleri  ve  Edebiyatları Bölümlerinden     lisans     mezunu     olmak;     bu bölümlerin  herhangi  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış   olmak.   Yabancılara   Türkçe   Öğretimi Sertifikasına   sahip   olmak   ve   belgelendirmek
koşuluyla Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022- ÖG4Rektörlük16Öğretim Görevlisi (Bilgi İşlem Merkezi) (Uygulamalı
Birim)
Bilgisayar  Mühendisliği,  Bilgisayar  ve  Öğretim Teknolojileri  Eğitimi,  Elektronik  Mühendisliği, Elektrik   ve   Elektronik   Mühendisliği,   Yazılım Mühendisliği  veya  Yönetim  Bilişim  Sistemleri
5070lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans        sonrasında        yazılım        geliştirme süreçlerinde, CMS   sistemleri   (Drupal,   Joomla, WordPress     vb.)     yönetim     veya     geliştirme süreçlerinde ve Linux sistemlerin yönetilmesi ile ilgili süreçlerde en az üç (3) yıl mesleki deneyime
sahip olmak.
2022- ÖG5Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG6Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG7Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (İngilizce)
(Ders Verecek)
8570İngilizce    Öğretmenliği,    İngiliz   Dili    Eğitimi, İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve Edebiyatı,  İngiliz  Dilbilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl  yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders vermiş olmak.
2022- ÖG8Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı15Öğretim Görevlisi (Rusça)
(Ders Verecek)
8570Rus    Dili    ve    Edebiyatı,    Rusça    Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup  ilgili  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış olmak.
2022- ÖG9Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı17Öğretim Görevlisi (Japonca)
(Ders Verecek)
8570Japon  Dili  ve  Edebiyatı,  Japonca  Öğretmenliği bölümlerinin  birinden  lisans  mezunu  olup  ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022- ÖG10Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı12Öğretim Görevlisi (Arapça)
(Ders Verecek)
8570Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve   Edebiyatı,   Arapça   Mütercim   Tercümanlık, Arap  Dili  ve  Belagatı  alanlarının  birinde  tezli yüksek  lisans  yapmış  olmak.  En  az  üç  (3)  yıl yükseköğretim kurumlarında Arapça ders vermiş
olmak.
2022- ÖG11Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller BölümüYabancı Diller Anabilim Dalı12Öğretim Görevlisi (Farsça)
(Ders Verecek)
8570Fars  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olup  ilgili
alanda    tezli    yüksek    lisans    yapmış    olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
2022- ÖG12İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı13Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5070İlahiyat veya İslami İlimler Fakültelerinden lisans mezunu olmak; Kıraat veya Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapmış olup hafızlık belgesine sahip olmak.
2022- AG1Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih BölümüOrtaçağ Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi8080Tarih    bölümü    lisans    mezunu    olmak;    Tarih alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG2Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji BölümüUygulamalı Psikoloji
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8080Psikoloji     bölümü     lisans     mezunu     olmak; Uygulamalı    Psikoloji    veya    Klinik    Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG3Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji BölümüUygulamalı Sosyoloji
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak; Sosyoloji veya Sosyal Araştırma Yöntemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG4Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı BölümüEski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7075Türk  Dili  ve  Edebiyatı  bölümü  mezunu  olmak; Eski Türk Edebiyatında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG5Siyasal Bilgiler FakültesiEkonomi Bölümüİktisat Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi8075İktisat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG6Siyasal Bilgiler Fakültesiİşletme BölümüMuhasebe ve Finans
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Muhasebe ve Finans, Finans, Maliye, Bankacılık ve   Muhasebe   alanlarının   birinde   tezli   yüksek lisans yapıyor olmak.
2022- AG7Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüYönetim Bilimleri
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8075Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi   Bölümü   lisans   mezunu   olmak   ve
Yönetim   Bilimleri,   Siyaset   Bilimi   ve   Kamu
Yönetimi  veya  Kamu  Yönetimi  alanında  tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2022- AG8Yabancı Diller FakültesiMütercim ve Tercümanlık BölümüRusça
Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7070Rus  Dili  ve  Edebiyatı  veya  Rusça  Mütercim- Tercümanlık  Bölümü  lisans  mezunu  olmak;  Rus Dili    ve    Edebiyatı    veya    Rusça    Mütercim- Tercümanlık  alanında  tezli  yüksek  lisans  veya doktora yapıyor olmak.
2022- AG9Yabancı Diller Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi8570İngiliz     Dili     ve     Edebiyatı     veya     İngilizce Öğretmenliği     bölümlerinden     lisans     mezunu olmak; İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi   alanında   tezli   yüksek   lisans   yapıyor olmak.
2022- AG10İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüTasavvuf
Anabilim Dalı
16Araştırma Görevlisi7070İlahiyat    veya    İslami    İlimler    Fakültelerinden mezun  olmak;  ilgili  Anabilim  Dalında  Doktora yapıyor olmak.
2022- AG11İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatları Bölümüİslam Tarihi Anabilim Dalı16Araştırma Görevlisi7070İlahiyat    veya    İslami    İlimler    Fakültelerinden mezun   olmak;   İslam   Tarihi   (Siyer)   alanında Doktora yapıyor olmak.
İş İlanı Kariyer - 15:53 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.