26° Parçalı az bulutlu

Abdullah Gül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 25 Personel alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 28 Nisan 2023 10:45 A A

Abdullah Gül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 25 Personel alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

KAYSERİ

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

28.04.2023

Eleman Sayısı

25

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (28.04.2023 –12.05.2023)

 Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde sıralama esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı

2022 KPSS Puan Türü

Mezuniyet/ Cinsiyet

Nitelik Kodu

Pozisyon Adedi

Aranan Nitelikler (Özel Şartlar)

Büro Personeli

KPSSP3

Lisans (Kadın/Erkek)

B01

7

-Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi ile eşdeğer programlarının birinden mezun olmak. -2022 KPSSP3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak. -Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

B02

1

-Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olmak. -2022 KPSSP3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak. -Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

Destek Personeli

KPSSP94

Ortaöğretim (Kadın)

D01

3

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. -2022 KPSSP94 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak. -Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. -Basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

Ortaöğretim (Erkek)

D02

7

Destek Personeli (Şoför)

KPSSP94

Ortaöğretim (Erkek)

D03

2

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -2022 KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. -E sınıfı sürücü belgesine veya 01 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. – En az iki (2) yıl şoför olarak mesleki deneyimi bulunmak ve bu durumu belgelendirmek. -Başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. -SRC-2 belgesine sahip olmak. -Geçerlilik süresi dolmamış psikoteknik belgesine sahip olmak. -Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. -Askerliğini yapmış ya da muaf olmak. (Bu pozisyonda istihdam edilecekler gerektiğinde 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde veya mesai saatlerini aşan şehirlerarası seyahat hizmetlerinde çalıştırtılacaktır.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KPSSP93

Ön Lisans (Kadın)

KG01

2

-Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak. -2022 KPSSP93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak. -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, -Askerliğini yapmış ya da muaf olmak. -Başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak. -Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. -Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. -Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 15 kg’dan az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) -Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2024 ve sonrası olmak. (Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerin yürütüldüğü bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalıştırılacaktır.)

Ön Lisans (Erkek)

KG02

3

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR A.           GENEL ŞARTLAR: 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2. Son başvuru tarihi itibariyle on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak. 3. Görevini devamlı yapmasına engel fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu bulunmamak. 4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan; öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri (özel şartları) taşımak ve belgelendirmek. 6. 2022 yılı KPSS (B) grubunda lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puan türünde geçerli, başvurduğu pozisyon için istenilen asgari puana sahip olmak. 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak. 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.   B.            BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28.04.2023 – 12.05.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik, ehliyet ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adaylardan istenecek belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. 5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 6. Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü [e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır (son altı aylık döküm kabul edilmemektedir).] belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 7. Ayrıca;

a. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Aranan Nitelikler (Özel Şartlar) Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan (başvuru başlangıç tarihinden en fazla 15 gün önce) alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana, b. Destek Personeli (şoför) pozisyonlarına müracaat eden adayların ise; her iki yüzü de görünecek şekilde SRC-2 ve psikoteknik belgeleri ile şoför olarak deneyim şartını sağladıklarını kanıtlayacak SGK dökümüyle uyumlu çalıştıkları kurumdan alacakları bir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır 12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. C.            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının beş (5) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) belirlenecektir. 3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan, istenilen belge ve bilgileri eksik veya yanlış ibraz edenlerle yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sebeple ve bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 5. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfası www.agu.edu.tr adresinde duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacağından, adaylar yerleştirme duyurularına ilişkin bilgilere Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasını takip ederek www.agu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecektir. 6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. 7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Ç.            DİĞER HUSUSLAR: 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 2. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilir. D.           İLETİŞİM: Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına, https://personel.agu.edu.tr internet adresi ve aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşılabilir. Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8805, 8803, e-Posta: personel@agu.edu.tr

İş İlanı Kariyer - 10:45 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.